BIM – informacijski model zgradbe

Informacijski model zgradbe (angl. building information modeling – BIM) obljublja, da bo projektiranje v gradbenem sektorju veliko bolj ekonomično skozi celoten življenjski cikel objektov. Procesi načrtovanja so optimizirani, pomanjkljivosti v načrtovanju pa se lažje zaznajo. Od BIM imajo koristi projektni vodje zaradi velikega zmanjšanja motenj v procesu gradnje. Ko lahko vsa razpoložljiva orodja dostopajo do iste baze podatkov in jo razumejo, je mogoča dosledna in sistemsko neodvisna izmenjava podatkov. To zagotavlja zanesljivo načrtovanje in stalno posodobljen pregled stroškov.

Pregled BIM

Informacijski model zgradbe (BIM) je računalniško podprta, objektno usmerjena metoda za načrtovanje, izdelavo in delovanje zgradb z uporabo programske opreme. V prvem koraku se ustvari virtualni tridimenzionalni (3D) model zgradbe z vsemi informacijami o zgradbi. V drugem koraku (4D) se podatki o izvedbi dopolnijo in povežejo za določitev stroškov v tretjem koraku.

Cilji, povezani s projekti BIM, so visoki. To velja tudi za zahteve po enotnih podatkovnih modelih in formatih za varno komunikacijo in izmenjavo podatkov, ki omogočajo meddisciplinarno načrtovanje, nabavo ter časovno in stroškovno kontrolo. Za to je potrebno skupno razumevanje mednarodnih vmesnikov.

Osnova za integracijo posameznih procesov je v doslednem, virtualnem modelu zgradbe, ki zajema vse faze načrtovanja, gradnje in uporabe. Model vključuje predvsem prostorsko strukturo ter prav tako vse komponente in lastnosti. Tu se odražajo tudi objekti, oprema in stroški.

BIM vključuje vse gospodarske dejavnosti, tehnične oddelke in uporabljena programska orodja. Za ta namen so obvezni mednarodno opredeljeni in sprejeti podatkovni modeli in formati.

Prednosti BIM

Izboljšana sinhronizacija podatkov naj bi prinesla povečanje produktivnosti procesa načrtovanja in izboljšano obvladovanje tveganj glede stroškov, rokov in kakovosti. Osnova za to je izboljšana kakovost podatkov, saj se vse vodi v skupni bazi podatkov in se tam nenehno sinhronizira. Poleg tega mora biti vsem vpletenim stranem zagotovljen takojšen in stalen dostop do ustreznih in aktualnih podatkov. Izmenjava informacij med vsemi udeleženci načrtovanja mora biti nemoten proces skozi celoten življenjski cikel zgradbe.

Avtomatizacija zgradb WSCAD ELECTRIX

Slika 1: Avtomatizacija zgradb WSCAD ELECTRIX

Manj motenj in napak, večja preglednost, zgodnejše načrtovanje in zanesljivost stroškov je nekaj, kar si želijo mnogi, sedaj pa je priložnost, da se to uresniči. Zadostuje enkratni vnos podatkov – istih podatkov ni treba vnašati drugje. Potek procesov tako traja bistveno manj časa.

Tako lahko vsi deležniki projekta načrtujejo na podlagi skupne baze podatkov neodvisno od drugih programskih rešitev. Zato Open BIM velja kot digitalna revolucija v gradbeni industriji in idealna metoda za načrtovanje projektov v prihodnosti brez boljše alternative. V vseh fazah projekta se izognemo kršitvam podatkov in izgubi informacij zaradi vmesnikov.

Scenarij: Kako deluje BIM

→ Celoten članek je objavljen v Elektrotehniški reviji številka 1/2022

Ne spreglejte strokovne predstavitve: Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj – BIM je zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena

Avtor:
Exor Eti d.o.o.

Priporočamo tudi:

Nova GRADBENA zakonodaja (GZ-1) – Sistematični pregled vseh sprememb in novosti

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti – Vsi NOVI predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC – Priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje investicij in vzdrževanja strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje

Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev