Napredno OBVLADOVANJE PROJEKTOV z uporabo umetne inteligence

Praktične rešitve in primeri

Uporaba umetne inteligence (AI) postaja ključni element uspešnosti v projektnem managementu, od zasnove projekta do njegovega zaključka. AI omogoča izboljšanje načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja tveganj, kar po eni strani vodi k bolj trajnostni naravnanosti projektov, po drugi strani pa h krepitvi njihove celovitosti in uspešnosti. Vendar je za učinkovito uporabo AI potrebno razumeti osnovne koncepte, tehnologije in orodja, ki jih AI ponuja.

TERMIN: 3. 12. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Na praktično naravnanem izobraževanju se boste naučili, kako lahko AI pripomore k boljši opredelitvi projekta, optimizaciji virov, obvladovanju tveganj in doseganju trajnostnih ciljev. S pomočjo praktičnih primerov in konkretnih vaj, vključno z uporabo orodja ChatGPT, boste udeleženci pridobili znanje in veščine za implementacijo AI v svoje projekte.

Poudarek je na praktičnem delu. Posamezne tehnike in metode bodo prikazane s konkretnimi primeri in vajami, kjer boste aktivno sodelovali tudi udeleženci izobraževanja, zato je zaželeno, da s seboj prinesete svoje prenosne računalnike.

Cilj praktično naravnanega izobraževanja:

udeleženci se boste naučili, kako umetna inteligenca lahko izboljša obvladovanje projektov., kako uporabljati AI za pripravo projektov, vodenje in administrativno spremljanje projektov ter obvladovanje tveganj. Poudarek bo na praktični uporabi AI, zlasti ChatGPT, za boljše načrtovanje, spremljanje in optimizacijo projektov.

Vabljeni:

 • vodje projektov, ki se želite seznaniti z uporabo AI pri načrtovanju in spremljanju projektov ter obvladovanju tveganj
 • managerji, ki se želite seznaniti z vplivom AI na projektni management in trajnostno uspešnost projektov
 • vsi, ki sodelujete pri projektih in želite spoznati praktične pristope za uporabo AI pri upravljanju projektov.

Program

 

Umetna inteligenca (AI) in njen vpliv na projektni management

 • Opredelitev umetne inteligence in osnovni principi
 • Ključne tehnologije in orodja AI za projektni management
 • Trajnostni vidiki uporabe AI

AI v pripravi projektov

 • Uporaba AI pri načrtovanju projektov
 • Analiza podatkov in napovedovanje izidov z AI
 • Optimizacija virov in časa s pomočjo AI
 • Praktični prikaz uporabe ChatGPT za pripravo projektov

AI za vodenje in administrativno spremljanje projektov

 • Orodja AI za administrativno spremljanje projektov
 • Ekonomski, socialni in okoljski vidiki uporabe AI
 • Praktični primeri

AI za obvladovanje tveganj

 • Prepoznavanje, ocena in obvladovanje tveganj z AI
 • Razvoj strategij za trajnostno obvladovanje tveganj
 • Praktični prikaz uporabe ChatGPT za obvladovanje tveganj

Pojasnila in diskusija

 • Diskusija o ključnih dejavnikih uspeha in izzivih pri implementaciji AI
 • Povezovanje trajnostnega vidika z uspešno uporabo AI

Morda vas zanima tudi

Akademija projektnega managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev, ki zajema 14 delavnic:

Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni paket – niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izobraževalni paketi – ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 – 5 delavnic – 15 % popust
 • 6 – 8 delavnic – 20 % popust
 • 9 – 14 delavnic – 25 % popust

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

** Vsi pooblaščeni inženirji lahko na izobraževanju Šola projektnega managementaPriprava projekta – osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projektaEkonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov in Planiranje projektov in Planiranje projektov in uporaba programa MS Project, prejmete kreditne točke IZS iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

***˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo – večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

Predavatelj

Dr. Igor Vrečko je redni profesor za področje splošnega managementa na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti. Njegovo strokovno delo se osredotoča na področje projektnega managementa, zlasti na njegovo povezovanje s strateškim, inovacijskim in kriznim upravljanjem. Je zelo interdisciplinarno in transdisciplinarno usmerjen, zato aktivno sodeluje s strokovnjaki in raziskovalci s področij strojništva, gradbeništva, logistike, biologije itd. Ima bogate praktične izkušnje, pridobljene s svetovalnimi projekti v številnih domačih in tujih podjetjih, kjer sodeluje pri razvoju in vzpostavljanju sodobnih sistemov upravljanja multiprojektnega okolja. Zaradi uspešnega sodelovanja ga podjetja, predvsem velika in srednje velika podjetja, ponavljajoče vabijo k sodelovanju pri nadgrajevanju njihovega sistema projektnega managementa.

Zaradi prepoznavne ciljne naravnanosti in odličnosti v vodenju projektov je bil povabljen v managersko ekipo Ekonomsko-poslovne fakultete, kjer trenutno opravlja funkcijo prodekana za sodelovanje z okoljem in razvojne projekte. V tej vlogi skrbi za strateške in razvojne iniciative in njihovo projektno udejanjanje. Je vodja Inštituta za projektni management na Univerzi v Mariboru in ima tudi bogate izkušnje z izvajanjem predavanj in delavnic s področja projektnega managementa in sorodnih področij v podjetjih in drugih organizacijah. Kot zelo cenjen in iskan predavatelj je poznan po svoji sposobnosti povezovanja teoretičnih znanj s praktičnimi izkušnjami.

Dr. Igor Vrečko je bil direktor mednarodnega IPMA programa certificiranja projektnih managerjev v Sloveniji in že vrsto let opravlja funkcijo predsednika Slovenskega združenja za projektni management. Njegovo dolgoletno praktično delo in svetovalne izkušnje so mu prinesle priznanje tako v akademskih kot v poslovnih krogih.

Kotizacija

248,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 302,56 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!