Uporabite BIM (informacijsko modeliranje gradenj) za bolj učinkovito zasnovanje, projektiranje in izvajanje gradenj

BIM je v tujini, zaradi svoje učinkovitosti, obvezno orodje pri obvladovanju investicij javnega pomena.

Interaktivni strokovni seminar je prilagojen on-line izvedbi. Po vaši prijavi boste prejeli povabilo in natančna navodila za pridružitev k on-line seminarju.
Za vašo prijavo na že 8. letošnjo ponovitev, vam nudimo 20 % popust.

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

Po koncu seminarja pa boste vsi udeleženci brezplačno prejeli tudi knjigo Osnove informacijskega modeliranja gradenj (BIM)!

V e-knjigi so nepogrešljive informacije za načrtovalce in izvajalce gradenj, arhitekte, inženirje, ekonomiste, projektne managerje in informatike – pa seveda za investitorje, ponudnike stavbne opreme ter upravljavce in vzdrževalce bodočih objektov, zgrajenih z BIM. Več informacij o prvi slovenski knjigi s področja BIM najdete tukaj.

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM = Building Information Modelling) je računalniško zasnovana metoda, katere uporaba skokovito narašča. Z letom 2018 bo v najrazvitejših evropskih državah postala zaradi svoje učinkovitosti obvezna pri obvladovanju investicij javnega pomena. Sedaj je tudi Slovenija članica EU BIM Task Group, kar bo gotovo vplivalo na sprejem slovenske strategije uveljavljanja BIM v celoten življenjski cikel naložbenih projektov.

Na seminarju boste dobili odgovore na nekatera vprašanja v zvezi uporabo BIM pri zasnovah, projektiranju in izvajanju gradenj. BIM je procesni model, ki poleg tridimenzionalnega načrtovanja gradenj prinaša vse informacije, ki so potrebne za načrtovanje in izvedbo projektov – tudi ekonomiko gradnje in kasnejšega obratovanja ter vzdrževanja. Metoda BIM se je uveljavila v arhitekturi, gradbeništvu, inženiringih, strojegradnji, hidro-gradnji, energetiki, sistemski tehniki,geodeziji in še kje.

TERMIN: 31. 1. 2022 (od 10:00 do 14:00)

Udeleženci seminarja boste spoznali vse, kar morate vedeti pred uvedbo  BIM v vaše delovno okolje. Seminar je namenjen:

 • načrtovalcem, projektantom, vodjem inženiringov, projektnim managerjem,
 • članom inženiring timov, predstavnikom gradbenih podjetij, strojegradnje in energetike
 • predstavnikom investitorjev večjih gradenj, predstavnikom občin.

Cilji seminarja:

 • spoznati možnosti , ki jih nudi metoda BIM,
 • spoznati pogoje za uvedbo metode BIM v vaše delovno okolje.

Program

Osnovne opredelitve BIM:

 • modeliranje,
 • razsežnosti BIM od 2D do 7D,
 • BIM in življenjski cikel gradenj,
 • prednosti uporabe BIM.

Trendi, predpisi in standardi:

 • direktiva EU in evropska grupacija za BIM,
 • slovensko združenje SIBIM,
 • standardi IDM, IFC, IFD, CEN/TC 442 in Open BIM,
 • lastništvo modela BIM.

Programska oprema in storitve ponudnikov opreme za BIM v Sloveniji

Vzorčni primeri na praktičnem primeru:

 • prikaz BIM procesa planiranja in načrtovanja,
 • prikaz procesa gradnje in kontrole gradnje.

Uvedba BIM v nekaterih panogah:

 • zakaj uvajamo BIM,
 • stopnje uvajanja BIM.

 Udeleženci praktične delavnice prejmejo avtorjevo e-knjigo s prilogami na DVD-ju »OSNOVE INFORMACIJSKEGA MODELIRANJA GRADENJ (BIM).

NOVO:


Veliki gradbenopravni priročnik

     Pravna teorija in praksa za investitorje, izvajalce, projektante in nadzornike z dodatkom posebnih gradbenih uzanc

    Zagotovite si svoj izvod tukaj >>>

Predavatelj

mag. Matjaž Madžarac

je magister informacijsko upravljavskih ved. Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja informacijske podpore projektnemu vodenju. Sicer pa strokovnjak s področja projektnega managementa z bogatimi izkušnjami vodenja projektov v gospodarstvu in upravljanja s portfeljem projektov. Od leta 1998 je aktivni član slovenskega Združenja za projektni management (ZPM), kjer trenutno opravlja funkcijo podpredsednika. Je član SIBIM (Slovensko združenje za informacijsko modeliranje v gradbeništvu). Že vrsto let ima pridobljeno licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ”VODJA PROJEKTA”.

Kotizacija

198,00 € + 22 % DDV

Za vašo prijavo na ta termin vam nudimo 20 % popust: 158,40 € + DDV

Plačilo z DDV znaša 193,25 € in vključuje on-line interaktivno strokovno predavanje, praktične predstavitve in razlage, on-line sodelovanje udeležencev s predavateljem, seminarsko gradivo, ki ga prejmejo udeleženci dan pred pričekom izobraževanja, potrdilo o udeležbi na izobraževanju. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725 pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti za to izobraževanje ne veljajo.