Optimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah

Metodologije Six Sigma in »lean« poslovanja v vaših pisarnah

 • Kolikokrat ste vi v zadnjem letu spremenili svoje rutinsko delo z namenom izboljšanja vaše storitve
 • Vam trenutni procesi in sistemi upočasnjujejo zaposlene, tok dokumentov in informacij, kronične motnje pa onemogočajo zaposlenim, da se osredotočijo na svoje delo?

TERMIN: 18. 11. 2024 (od 12:00 do 17:30)

Hitrost sprememb zahtev strank dandanes zahteva visoko fleksibilnost v prilagajanju procesov dela. Svetovne raziskave kažejo, da se zahteve strank vsako leto spreminjajo veliko hitreje kot v preteklosti. Svetovne raziskave tudi potrjujejo, da je vzrok za 30 – 50 % stroškov v organizacijah počasnost in/ali ponovno izvajanje aktivnosti. Storitveni procesi (administrativni, prodajni, nabavni, razvojni, pravni, kadrovski, …) predstavljajo kar 80 % svetovnega BDP. Delo, ki ga vaša stranka ne vidi kot dodano vrednost pa predstavlja kar 50 % stroškov celotne vaše storitve. Se znate ustrezno in hitro prilagoditi?

Z »vitko« (lean) filozofijo in Six Sigma metodami lahko to uspešno uresničite!

Hitreje, enostavneje in bolj fleksibilno so ključne koristi »vitkega« poslovanja. Cilj je zmanjšati napake, da se le-te ne bodo več pojavljale in bodo vaše aktivnosti opravljene le enkrat in takrat odlično, torej transformacija k poslovni odličnosti, povečanju produktivnosti, višji učinkovitosti vseh deležnikov procesa in k povečanju ustvarjenega denarnega toka.

Ne pozabite, »vitko« poslovanje temelji tudi na polni vključitvi zaposlenih, izboljšanju njihovega zavedanja, zadovoljstva ter izboljšanju osebnih delovnih navad, da lahko vsak učinkovito sodeluje v celotnem poslovnem procesu, pa naj bo to pri pripravi marketinškega načrta, razvoju in uvajanju novega izdelka oz. storitve, pri likvidaciji računov, usklajevanju kontov ali pri obdelavi večje količine dokumentov.

Filozofija »vitkega« poslovanja temelji predvsem na racionalnem odločanju, poenostavljanju storitev in aktivnosti v posameznih poslovnih procesih. Racionalnost odločanja zagotovimo predvsem s fokusom na kvalitetno opravljene storitve kot celote.

Povratne informacije dosedanjih udeležencev na naših tovrstnih izobraževanjih so odlične: praktično, zanimivo in zgoščeno! Vsakemu udeležencu se je na novo odprl pogled na način vsakodnevnega delovanja na delovnem mestu in nove možnosti učinkovitega izboljševanja procesov in načina dela.

Program

Vitko poslovanje in vitka transformacija

 • načela vitkega poslovanja,
 • pogoji in zahteve za uvajanje vitkega poslovanja

Principi odličnosti pri vitkem poslovanju oz. delovanju

 • oblikujte vitke procese,
 • zagotovite pretok vitkih procesov,
 • vizualizirajte vitke procese.

Orodja za vpeljavo vitkega poslovanja

 • storitvene skupine,
 • takt procesa,
 • načela ozkih grl,
 • načela čakalnih vrst,
 • sistemi upravljanja sprememb v naročilih,
 • 7 izgub v pisarni.

Učenje in trening vpeljave vitkega poslovanja s prikazom na praktičnih primerih

Napake pri uvajanju vitkega poslovanja

Predavatelj

Gašper Prevodnik, LSSBB,

se že vrsto let ukvarja s procesnim in projektnim upravljanjem v storitvenem sektorju, kjer je uspešno vodil, preobrazil in optimiziral vrsto poslovnih procesov. Je nosilec strokovnega mednarodnega certifikata LSSBB, Lean Six Sigma Black Belt. Že od leta 2008 leta se je intenzivno ukvarjal s procesnim upravljanjem in optimizacijo posameznih poslovnih procesov. Je predlagatelj ustanovitve Lean Inštituta Slovenija. Na Slovenskem inštitutu za revizijo pa predava tudi predmet Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj.

Kotizacija

208,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 253,76 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!