Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb po svetovno priznanem standardu (Standard for Change Management©) - sodobna orodja in agilni pristopi

Uspešno reševanje problemov, ki vas bo hitro pripeljalo

Podjetja in organizacije uvajajo spremembe z namenom izboljšav, povišanja učinkovitosti, drugačnega pristopa do strank, boljšega projektnega načina dela, izkoriščanja novih priložnosti oziroma prilagajanja vedno bolj dinamičnem (poslovnem) okolju – kar pa ni zmeraj enostavno. Sprememba ni enkraten dogodek ampak je proces prehoda organizacije in njenih deležnikov iz trenutnega v bodoče stanje z namenom zagotavljanja dolgoročnih pozitivnih učinkov.

»Change Management« se izvaja z namenom:

 • hitre premostitve problemov, ki so nastali zaradi spremembe,
 • preseganja nasprotovanja udeleženih posameznikov in spremembe njihove miselne naravnanosti, predvsem pa načina (so)delovanja,
 • vzpostavljanja vzdržnega okolja, v katerem se bodo lahko realizirale pričakovane koristi uvedbe sprememb.

TERMIN: 4. 12. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Učinkovito obvladovanje sprememb je tesno povezano z reševanjem problemov na katere naletimo pri uvajanju sprememb v delovnem okolju. Vedno se srečamo s človeškim faktorjem, ki ga z ustreznim pristopom lahko uporabimo v prid uvedbe sprememb.

Kljub zavedanju, da spremembe potrebujemo, pa to mnogokrat pomeni tudi stres in v nekaterih primerih začetni upad produktivnost. Zaposleni sprememb v večini primerov ne želijo, saj prinašajo negotovost in nelagodje. Ob spremembah mnogokrat doživljajo odpor in jih zavračajo. Pojavlja se želja po ohranitvi trenutnega stanja, kar pa lahko povzroča nepotrebne konflikte in probleme.

Na nove, drugačne izzive lahko uspešno odgovarjamo le z novimi pristopi in z uspešnim uvajanjem in obvladovanjem sprememb.

Delavnica je namenjena vsem, ki želite spoznati in osvojiti sodobna orodja in agilne pristope za:

 • povečanje fleksibilnosti, pripravljenosti oziroma prilagodljivosti organizacije na spremembe,
 • angažiranje sodelavcev in motivacijo za sprejemanje novega načina delovanja,
 • zmanjšanje motenj v delovanju organizacije med prehodom iz starega v novo stanje,
 • zagotavljanja hitrega prehod na nov način delovanja brez vračanja nazaj na stare načine,
 • učinkovit »Change Management« od ideje do realizacije dolgoročnih pozitivnih učinkov.

Spremembe se izvajajo na nivoju posameznika in organizacije, zato boste na delavnici spoznali metode in principe za učinkovit »Change Management« na vseh nivojih.

Program

Spremembe na nivoju organizacije – Standard for Change Management©

 • osnovni pojmi in koncepti upravljanja s spremembami
 • ocena vpliva spremembe in pripravljenosti okolja na spremembo
 • izdelava strategije za uvedbo sprememb
 • razvoj načrta uvedbe sprememb
 • izvedba načrta uvedbe sprememb
 • zaključevanje uvedbe sprememb

Spremembe na nivoju posameznika – Talent-Based Leadership

 • tipične faze odzivanja zaposlenih na spremembe
 • razvoj osebnosti posameznika – kombinacija prirojenih lastnosti in vpliva okolja
 • pet različnih aspektov talentov posameznika – prepoznavanje, uravnavanje, uporaba
 • učinkovito vodenje sodelavcev skozi spremembe

Primeri dobrih praks in praktične vaje udeležencev

 • digitalizacija poslovanja in transformacija podjetij (konkretni primeri iz prakse)
 • medosebna dinamika in komunikacija (praktične vaje udeležencev)

Sodobna praktična delavnica je unikatna kombinacija svetovno priznanih strokovnih vsebin na področju uvajanja sprememb in razvoja voditeljstva:

 • upravljanje sprememb na nivoju celotne organizacije Standard for Change Management©
 • razvoj voditeljstva in vodenje zaposlenih skozi spremembe Talent-Based Leadership

Standard for Change Management© je standard na področju upravljanja sprememb, ki opisuje uveljavljene norme, procese, naloge in spretnosti za prehod organizacije iz trenutnega stanja v prihodnje, da bi dosegli pričakovane koristi. Izdajatelj tega standarda je vodilno svetovno združenje na področju upravljanja sprememb Association of Change Management Professionals (ACMP), ki poleg standarda in dobrih praks zagotavlja tudi certificiranje s katerim zagotavlja ustrezno uporabo standarda v praksi.

Talent-Based Leadership temelji na tem, da ima vsak posameznik prirojen potencial v obliki talentov, ki nam pomagajo pri realizaciji naših ciljev. V tem konceptu so poleg identifikacije različnih aspektov talentov posameznika, merjenja in opisov tipičnih vedenj tudi priporočeni načini vodenja in vzpodbujanja razvoja sodelavcev, kakor tudi učinkoviti pristopi za reševanje konfliktov in problemov.

Strokovne podlage za ta koncept zajemajo dognanja temeljev psihoanalize (Sigmund Freud) in v nadaljevanju poznavanja razvoja petih karakternih struktur posameznika od zgodnjega otroštva dalje (Wilhelm Reich). Čustveno-energetski vidik teh karakternih struktur (Barbara Brennan) prinaša še dodatno dimenzijo in poglablja poznavanje področja razvoja posameznika in delovanja v domačem in delovnem okolju.

Oglejte si video predstavitev ene izmed delavnic ter odzive vedno zadovoljnih udeležencev tukaj.

Predavatelj

Zoran Korenjak, PMP, CCMP, CSPO. NLP Master Practitioner, BHS Practitioner

Projektni manager, predavatelj in coach z več kot petnajst letnimi izkušnjami vodenja projektov in uvajanja sprememb. Vodi strateške in kompleksne projekte v uspešnih družbah in večjih organizacijah, med drugimi tudi v finančni industriji. Je soavtor in predavatelj na Akademiji Projektnega Managementa, predava na strokovnih konferencah in izvaja razvojne programe za posameznike ter podjetja.

Strokovnost na področju projektnega managementa izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom Project Management Professional (PMP)®, ki ga izdaja Project Management Institute (PMI), vodilno svetovno združenje na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev.

Strokovnost na področju uvajanja sprememb dokazuje z mednarodno priznanim certifikatom Certified Change Management Professional™ (CCMP™), ki ga izdaja vodilno svetovno združenje na področju upravljanja sprememb Association of Change Management Professionals (ACMP).

Strokovnost na področju osebne storilnosti izkazuje z mednarodno priznanim certifikatom NLP Master Practitioner, ki ga izdaja Mednarodna zveza trenerjev Nevro-lingvističnega programiranja (NLP). Poleg tega je diplomant mednarodnega instituta za zdravljenje in osebno preobrazbo Barbara Brennan School of Healing. To je visoko spoštovana izobraževalna in globalna zdravilna institucija s tisočerimi diplomanti v več kot 50 državah po vsem svetu. Študij zajema proces osebnostnega razvoja študentov, ozaveščanje povezav med umom, telesom ter čustvi in osvajanje specializiranih zdravilnih tehnik in veščin za uporabo v strokovni praksi.

Pri svojem delu odlično kombinira strokovnost z osebnim pristopom. Njegove delavnice so zanimive in polne praktičnih primerov za poslovni ter osebni uspeh.

Kotizacija

238,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!