Domov Članki Razpisi za nepovratna sredstva

Razpisi za nepovratna sredstva

Javno-zasebna partnerstva od A do Ž

Javno zasebna partnerstva – ali obstaja recept za uspeh?

Javno-zasebno partnerstvo se pogosto predstavlja kot čudežna rešitev za številne neuspele projekte. Žal javno-zasebno partnerstvo ni čudežna formula za reševanje problemov javnega sektorja, lahko...
Najava novih javnih razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo do konca leta 2020

Najava novih javnih razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo do konca leta 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2020 objavilo kar nekaj novih javnih razpisov v skupni razpisani vrednosti 51,9 mio EUR.  Delni...
Finančne spodbude na področju trajne mobilnosti in za električna vozila

Finančne spodbude na področju trajnostne mobilnosti in za električna vozila

Javna poziva na področju trajnostne mobilnosti Eko sklada.
Nepovratne FINANČNE spodbude za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, električna vozila, infrastrukturo, ...

Nepovratne FINANČNE spodbude za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, električna vozila, infrastrukturo, …

Eko sklad je v mesecu maju in juniju objavil kar 11 javnih pozivov. Javni pozivi so namenjeni občanom, podjetjem ter občinam. Seznam vseh, vam...
Novela Zakona o javnem naročanju

Novela Zakona o javnem naročanju

S 1. januarjem 2022 je v veljavo stopila novela Zakona o javnem naročanju – ZJN-3C, ki dviguje mejne vrednosti na splošnem področju iz 20.000...
Modeli virov financiranja projektov za vzpostavitev javne polnilne infrastrukture za alternativna goriva

Modeli (zasebnih) virov financiranja projektov za vzpostavitev javne polnilne infrastrukture za vozila na alternativna...

Javno-zasebna partnerstva (JZP) kot alternativni vir Polnilna infrastruktura za vozila na alternativna goriva * se lahko vzpostavi na prometnih površinah v zasebni lasti (npr. domicilne...