Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Po mnenju stroke je projektni pristop glavno gonilo napredka, projektni management pa najbolj vroč managerski pristop, ki predstavlja izziv managerjem / vodjem projektov, hkrati pa zahteva organiziran in sistematičen pristop.

Da bi projektni manager res zagotovil učinkovito izvedbo projektov, mora obvladovati vrsto področij: vsebino projekta, čas, stroške, kakovost, delo z ljudmi, dokumentacijo, tveganja in oskrbo. Hkrati mora znati usklajevati delo članov projektnega tima in sprejeti mnogo pomembnih odločitev v času trajanja projekta.

Razvitejše projektne družbe, v katerih se izvaja veliko projektov, si običajno vzpostavijo še dva pomembna sistemska gradnika. Prvi je računalniško podprt projektni informacijski sistem, s katerim obvladujejo dokumentacijo in informacije, planirajo, kontrolirajo ter nadzorujejo projekte, analizirajo končane projekte in vzdržujejo bazo znanja. Drugi pa je oddelek, ki skrbi za delovanje in razvoj celotnega projektnega sistema – projektna pisarna. Ta poleg administracijske podpore projektom skrbi tudi za analize projektov, usposabljanja, baze projektnega znanja, povezavo strategij s projekti, ipd.

V Agenciji POTI že več let izvajamo Akademijo PROJEKTNEGA managementa, ki zajema celoten proces projektnega dela od ideje do zagotavljanja finančnih in poslovnih učinkov izvedbe projekta.

Udeleženci se usposobijo za:

 • učinkovito načrtovanje in vodenje vseh vrst projektov,
 • sistematično pripravo projektov z uporabo preizkušenih metod in tehnik načrtovanja časa, virov, stroškov in prihodkov,
 • uspešno doseganje ciljev,
 • izdelavo idejne zasnove projekta, finančno analizo in ugotavljanje poslovne vrednosti,
 • načrtovanje in izvedbo projekta z uporabo kombinacije procesnih in agilnih metod projektnega vodenja,
 • osvojijo metode za izvedbo projekta v skladu z načrtovanimi sredstvi,
 • učinkovito uvajanje sprememb z namenom zagotavljanja finančnih in poslovnih učinkov projekta,
 • ustrezno izbiro projektne organizacije.

Z našimi usposabljanji želimo omogočiti posameznikom in organizacijam, da bi svoje projekte izvajali bolj organizirano in učinkoviteje (hitreje in ceneje), da bi jim projektni pristop lahko zagotovili konkurenčnost in uspešnejše poslovanje.

Vljudno vabljeni na sklop praktičnih delavnic za sistematično pridobitev celostnega znanja, z odličnimi predavatelji – strokovnjaki iz prakse:

Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni paket – niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izobraževalni paketi – ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 – 4 delavnic – 15 % popust
 • 5 – 6 delavnic – 20 % popust
 • 7 – 11 delavnic – 25 % popust

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

** Vsi pooblaščeni inženirji lahko na izobraževanju Šola projektnega managementaPriprava projekta – osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projektaEkonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov, Planiranje projektov in uporaba programa MS Project in Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov, prejmete kreditne točke IZS iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

***˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo –  večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

AgilnoKnjiga AGILNO!? Projekti, zaposeni, podjetja ponuja odgovore na vprašanja kdaj, zakaj in kako uporabiti agilne pristope.
Knjiga vsebuje v tem trenutku najbolj celovit prikaz agilnih pristopov. Vsebina, povzeta po vrsti strokovnih knjig, člankov, predstavitev in drugih internetnih virov, pa je podkrepljena z ugotovitvami raziskav, tako tujih, kot dveh domačih. Več o knjigi si preberite tukaj.

Projektni management – teorija in praksaNe spreglejte tudi odlične knjige Projektni management – teorija in praksa. Knjiga vsebuje povzetek svetovne literature s področja obvladovanja projektov različnih vrst v različnih organizacijah. Prikazuje procese, postopke in orodja, ki se uporabljajo v praksi, ki jih avtor izdatno nadgrajuje še z nasveti iz svoje bogate prakse. Na voljo so še zadnji izvodi knjige! Več o knjigi si preberite tukaj.

V povprečni slovenski organizaciji se letno izpelje od dvajset do trideset projektov, ki pa se žal ne izvedejo, kot bi si vsi zainteresirani želeli. Po pogovorih z mnogimi udeleženci usposabljanj smo ugotovili, da so plani projektov velikokrat narejeni v naglici, improvizacija pa je precej pogost način izvedbe. Cilji projektov so površno opredeljeni, plani izvedbe neusklajeni, ocene trajanja aktivnosti preveč optimistične, na morebitne težave nihče niti ne pomisli. Kontroliranje je neučinkovito, organizacijska kultura pa ne podpira projektov. Z našimi usposabljanji želimo omogočiti posameznikom in organizacijam, da bi svoje projekte izvajali bolj organizirano in učinkoviteje (hitreje in ceneje), da bi jim projektni pristop lahko zagotovili konkurenčnost in uspešnejše poslovanje.