ČLANKI
NAJNOVEJŠI

Pravna, poklicna in osebna ODGOVORNOST

Oblike pravne odgovornosti, odgovornosti pri vodenju in opravljanju delovnih nalog

SISTEM upravljanja s sredstvi in vzdrževanja v sodobni proizvodni in infrastrukturni...

Celovito obvladovanje fizičnega premoženja - strojev, opreme, naprav, … (Asset Management)

Nekaj NE-jev pri spletnem komuniciranju

Že na začetku razvoja interneta in elektronske pošte so nastala določena pravila lepega vedenja pri uporabi tovrstnega sporočanja, torej bonton elektronskega sporazumevanja, ki ga...

DOGODKI
AKTUALNI

Participate

VSEBINE
AKTUALNE

Pravna, poklicna in osebna ODGOVORNOST

Oblike pravne odgovornosti, odgovornosti pri vodenju in opravljanju delovnih nalog

Za vas že več kot 20 let snujemo in izvajamo strokovne seminarje in praktične delavnice ter sodelujemo z izkušenimi predavatelji, ki so predvsem strokovnjaki iz prakse.
Cilj naših izobraževanj je pridobitev znanja, ki ga je moč takoj prevesti v dejanja. Vaša investicija časa in denarja bo zagotovo povrnjena! Več »