Business Case Study

Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Na praktični delavnici se boste seznanili z metodologijami, ki omogočajo strukturiran pristop od poenotenja vizije do postopnega razvoja Business Case študije. Študija ni statična kategorija in zahteva vključitev vrste deležnikov, ki lahko močno vplivajo na vrednotenje različnih scenarijev, koristi in stroškov. Na donosnost in časovnico realizacije vpliva vrsta vhodnih parametrov. Skupaj bomo z uporabo orodij preučili korake, ki bodo zmanjšali nejasnosti in povečali verjetnost, da ste preučili prav vse vidike priprave Business Case študije in bo potrjena ter sprejeta s strani vseh vključenih v proces.

Cilj delavnice je, da boste udeleženci samostojno potrdili in pojasnili vse predpostavke, tveganja in scenarije. Namen priprave analize je predvsem poenotenje vizije ter zmanjšanje verjetnosti nastanka dogodkov, ki bi onemogočili realizacijo pričakovanih koristi.

TERMIN: 21. 10. 2024 (od 12:00 do 17:30)

Celotna delavnica temelji na študiji primera iz prakse. Tekom delavnice bodo predstavljene teoretične osnove, metodologije dela pa bomo uporabili na predstavljenem študijskem primeru. Udeleženci boste tako spoznali vse korake k učinkoviti pripravi projektnega poslovnega načrta in tako vaše pridobljeno znanje hitro prenesli v prakso!

Način dela:

 • teoretične osnove o upravljanju sprememb, izračunavanju donosnosti, naboru možnosti financiranja projektov, razvoju poslovnih modelov, …
 • predstavitev metodologij za hitrejše poenotenje vizije, obsega poslovnega modela in vrednotenja zaznanih priložnosti,
 • predstavitev metodologij za iskanje alternativnih rešitev,
 • predstavitev metodologij za strukturiran pristop k vrednotenju koristi in stroškov,
 • predstavitev metodologij za vrednotenje tveganj in scenarijev,
 • študija praktičnega primera – razvoj novega izdelka oz. storitve in poslovnega modela.

Ne spreglejte izobraževalnega modula Akademija PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev.

Program

Upravljanje enotne vizije in vseh deležnikov

Iskanje in preverjanje koristi ter sprejemljive stopnje tveganja

Izbira nabora virov kapitala za projekt in iskanje alternativnih rešitev

Ocenjevanje potrebnih investicij in stroškov

Upravljanje negotovosti

Potrditev kritičnih dejavnikov uspeha

Izračun donosnosti projekta in »kaj-če« analiza

 

Na praktični delavnici boste dobili tudi odgovore na naslednja vprašanja:

 • kako hitro in učinkovito uskladiti Business Case študijo za nov izdelek oz. storitev ali poslovni model,
 • kako financirati nov razvoj izdelka,
 • kako se odzvati, ko v ekipi pride do različnih mnenj glede izbire najboljše poti do pričakovanega rezultata,
 • kako se odzvati, ko vam očitajo, da so predpostavke, vključene v dokumentacijo, nerealne,
 • kako veste ali vaša ekipa zares v celoti stoji za postavljenim načrtom,
 • kako in kje iskati potencialne koristi,
 • kako izbrati učinkovito metodologijo, ki vam omogoča, da razmislite o naboru vseh možnih koristi,
 • kako zajeti vse spremembe bodočih stroškov,
 • kakšen je postopek validacije koristi in stroškov,
 • koliko in katere elemente je dejansko potrebno obvladovati,
 • kako izvajati »kaj-če« analize,
 • kako ovrednotiti tveganja,
 • kako spremljati uspešnost realizacije na transparenten način,
 • kako obvladovati konflikte med različnimi interesi, … in še mnogo več.

Ne spreglejte tudi odlične knjige Oblikovanje poslovnih modelov, ki je nastala  z namenom ponuditi primere, drugačne pristope in načine reševanja problemov z dizajn razmišljanjem in novimi poslovnimi modeli.

Morda vas zanima tudi

Akademija projektnega managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev, ki zajema 13 delavnic:

Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni paket – niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izobraževalni paketi – ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 – 4 delavnic – 15 % popust
 • 5 – 7 delavnic – 20 % popust
 • 8 – 13 delavnic – 25 % popust

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

** Vsi pooblaščeni inženirji lahko na izobraževanju Šola projektnega managementaPriprava projekta – osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projektaEkonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov in Planiranje projektov in Planiranje projektov in uporaba programa MS Project, prejmete kreditne točke IZS iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

***˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo – večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

Predavatelj

Gašper Prevodnik, 

je projektni in produktni manager. Po osnovni izobrazbi je ekonomist in magister informacijskih znanosti in je deloval predvsem v finančnem in storitvenem sektorju. V industriji pa je sodeloval/vodil številne projekte razvoja novih izdelkov, re-inženiringa izdelkov in poslovnih procesov ter transformacij poslovnih modelov podjetij. V finančnem sektorju je bi odgovoren za razvoj produktov in storitev tudi za IT področje (npr: razvoj prvih spletnih kreditov v JV regiji). Danes deluje kot samostojni svetovalec in sodeluje z različnimi ponudniki IT opreme. S končnimi strankami pa sodeluje pri uvajanju in transformaciji produktov ter sistemov.

Gašper Prevodnik ima bogate praktične izkušnjami na področju razvoja, produktnega vodenja in marketinga, vzpostavljanja distribucijskih kanalov in upravljanja življenjskih ciklov. Ukvarja se tudi z implementacijo lean rešitev v storitvenem sektorju. Njegovo poklicno in akademsko pot je oblikovala predvsem panoga, kjer se zahteva neprestano preverjanje znanja in rast podjetja v konkurenčnem okolju.

Kotizacija

248,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 302,56 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!