Management razvojnih oddelkov

Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu

Razvojna dejavnost je že sama po sebi nekaj posebnega, naprednega in inovativnega.

Nekaj kar izstopa iz povprečja in vleče podjetje in družbo naprej v prihodnost. Kljub temu tudi za razvojne službe (v nadaljevanju Razvoj) kot za vse ostale veljajo osnovna tri gibala za izboljšanje dela:

  • hitrejše (priti z novim izdelkom na trg),
  • cenejše (razviti cenejše izdelke, z čim cenejšim razvojnim ciklom in poprodajnimi stroški),
  • kvalitetnejše (razviti kvalitetnejše izdelke od konkurence, znižati poprodajne stroške, reklamacije…).

Eden od problemov ugotavljanja učinkovitosti Razvoja je ta, da je Razvoj ena najbolje varovanih skrivnosti vsakega podjetja, zato ni na razpolago primerjalnih podatkov o učinkovitosti konkurenčnih Razvojev. Nekaj stvari se da uganiti iz letnih poročil podjetij, ki kotirajo na borzi vendar je to odločno premalo za kvalitetno primerjavo.

Hkrati se v svetu pojavljajo novi trendi (outsourcing, standardizacija…), ki naj povečajo učinkovitost Razvoja.

Delavnica je namenjena spoznavanju parametrov, ki kažejo na uspešno in učinkovito razvojno dejavnost, orodij ki omogočajo izboljšave na posameznih področjih ter informiranju udeležencev o mejah možnega.

TERMIN: 18. 10. 2024 (od 9:00 do 15:30)

Na praktični delavnici boste med drugim prejeli tudi odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kaj od razvojnikov pričakujejo lastniki podjetij in kako to uresničiti?
  • Kaj je v Razvoju možno doseči in pričakovati in kaj ne (če ste mnenja, da vaš Razvoj ne deluje dobro, lahko tukaj preverite, ali je res tako in na katerih področjih).
  • Kaj lahko pričakujete od Razvoja in česa ne morete?

Odizivi udeležencev iz preteklih izvedb delavnice:

»Dobra, veliko praktičnih nasvetov.« (Andrej)

»Izmenjava izkušenj pri delu v razvoju oz. vodenju skupin bo pripomogla k bolj učinkovitemu delu v razvoju v našem podjetju. Zelo strokovno in odlično opravljena delavnica.« (Klemen)

»Pridobil mnogo informacij o določitvi kazalnikov.« (Aleš)

»Dobra izkušnja s praktičnimi življenjskimi primeri.« (Metod)

»Dejanska problematika obrazložena s strani strokovnjaka z bogatimi in realnimi izkušnjami.« (Miro)

Program

Okolje Razvoja

Najprej boste spoznali ‘ribnik v katerem plavat’. Ogledali si bomo zunanje dejavnike, ki vplivajo na delo razvoja ter spoznali na kakšen način to počnejo in v kolikšni meri je ta vpliv pozitiven ali negativen. Ob tem bo predstavljenih tudi nekaj dobrih praks, ki zmanjšujejo negativne vplive okolice.

Notranjost Razvoja

Na delavnici bomo precej časa posvetili notranjemu ustroju Razvoja, predvsem bomo obravnavali  organiziranost, kadrovske posebnosti, področje znanja ter razreševanja konfliktov. V tem delu se bomo srečali z nekaterimi elementi, okoliščinami in situacijami v Razvoju, na katere vodje pogosto pozabljajo, ker se koncentrirajo zgolj na tehnični del razvoja kot procesa. Seveda ni usodno, če nas tovrstni problemi doletijo, je pa vsekakor ugodno, če se jim lahko izognemo.

Posebnosti razvojnega dela

V tem delu bodo predstavljene značilne delovne naloge, ki jih opravlja ekipa v Razvoju, njihov pomen in vpliv na ekipo ter primerjava z delom v drugih enotah podjetja.

Outsourcing razvojnega dela

Izpostavili bomo prednosti in pasti outsourcinga razvojnega dela, povedali bomo zakaj je lahko mišljenje, da lahko outsourcing reši vse tegobe, tudi zmotno, prav tako vas bomo opozorili na nekaj dejstev, ki jih pri outsourcingu pogosto spregledamo. Ogledali si bomo tudi tveganja, ki jih prinaša outsourcing in možnosti, da se tem tveganjem izognemo.

Naloge managerja Razvoja

Opredelili bomo tipične naloge, ki jih neposredno opravlja manager Razvoja; od priprave načrta dela do razreševanja konfliktov in si v zvezi s temi nalogami ogledali tudi nekaj dobrih praks.

Kazalniki uspeha

Na kakšen način ovrednotiti uspešnost Razvoja je ena izmed ugank za vsako podjetje. Ker delovanja Razvoja ne moremo  primerjati s konkurenčnim, ker o njem pač ne vemo kaj dosti, je zelo pomembno, da se vzpostavi notranja metrika učinkovitosti razvoja. Ta pomaga Razvoju pri doseganju neprestanih izboljšav in Vodstvu podjetja k bolj informiranim odločitvam v zvezi z Razvojem. Na delavnici si bomo ogledali več primerov kazalnikov s katerimi lahko merite uspešnost vašega oddelka.

Informacijska podpora Razvoja

Informacijski sistem je element, ki močno vpliva na uspešnost, vendar je pogosto zanemarjen. Med celotno praktično delavnico bomo večkrat prikazali kako pomembna je preglednost podatkov ter kateri podatki so pomembni za uspešno delo tima Razvoja in kateri za uspešno delo managerja Razvoja.

Jure ArtičekPredavatelj

Jure Artiček, univ.dipl.inž.el.
ima 20-letne izkušnje v razvojni dejavnosti. Deloval je v več podjetjih kot inženir v Razvoju, vodja več projektov, vodja programa in vodja celotnega razvoja. Kot vodja Razvoja je vodil eno večjih razvojnih enot v Sloveniji (130 zaposlenih). Večkrat je delal v podjetjih v krizi in spoznal posledice, ki jih prinaša varčevanje, postavljanje neuresničljivih zahtev, nerazumevanje za dolgoročnejše aktivnosti ter splošna panika ob slabšanju poslovnih rezultatov.

Kotizacija

228,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 278,16 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!