Produktni management v praksi

Podjetje lahko v okviru trženjskih in proizvodnih sistemov sistematično opredeli nove poslovne priložnosti tako, da najprej poišče načine, kako bi utrdilo svoj položaj na obstoječih trgih izdelkov oz. storitev, nato s povezovanjem nazaj, naprej ali horizontalno, upoštevaje trenutne dejavnosti, in končno tako, da poišče donosne priložnosti zunaj svojih trenutnih dejavnosti.

Produktni vodje morajo poznati prodajo in dobičke vsakega artikla v svojih skupinah, da lahko določijo, katere artikle razvijati, ohraniti, žeti ali opustiti. Razumeti morajo tudi tržni profil vsake skupine izdelkov oz. storitev. Prodajni asortiman izdelkov oz. storitev vsakega podjetja vsebuje izdelke oz. storitve z različnimi pribitki. Podjetje lahko razvrsti svoje izdelke v štiri vrste, ki prinašajo različen kosmati dobiček, ta je odvisen od obsega prodaje in trženjskega komuniciranja.

Najpomembnejše pa je seveda prevesti znanja v prakso. Tako vas vabimo tudi na izobraževanja, kjer je poudarek na praktičnih primerih in vajah, s pomočjo katerih udeleženci spoznajo:

  • Kako elemente in vzvode konkurenčnosti vključiti v izdelke oz. storitve?
  • Kako doseči operativno učinkovitost produktnega vodenja z usklajenostjo strategij in življenjskih ciklov izdelkov?
  • Kako biti opazen z izdelki oz. storitvami na trgu?
  • Katere so strategije rasti: mreža širjenja izdelka/trga ter obvladovanje izdelčnega spleta?
  • Kako vključiti produktno vodenje ob uvajanju novih izdelkov na trg?

Več …

Ne spreglejte tudi:

Management RAZVOJNIH oddelkov – Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

Business Case Study – Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Sistematično usposabljanje projektnih managerjev
Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev