Produktni management v praksi

Načini organizacije v podjetju, operativna odličnost produktnega vodenja, obvladovanje stroškov, vpetost v strateški management

Osrednja naloga produktnega managementa je nedvomno izdelek oz. storitev in vodenje oziroma neposredna udeležba pri projektih razvoja in načrtovanja novih izdelkov oz. storitev. Učinek produktnega managementa se sodi po kakovosti oz. stopnji uspešnosti izdelkov oz. storitev na trgu. Seveda imajo nekateri izdelki oz. storitve večje možnosti za uspeh na trgu kot ostali; to so vodilni izdelki oz. storitve, ki dobijo podporo v višji investiciji, daljšem času razvoja in večjo podporo pri nadaljnji prodaji.

Izdelek oz. storitev je potrebno oceniti objektivno s strani želja oz. potreb potrošnika in trga kot celote. Ovrednotimo tudi v primerjavi s konkurenčnimi izdelki oz. storitvami, da ocenimo prednosti in odpravimo oz. popravimo slabosti. Pozicija izdelka oz. storitve na trgu se lahko definira kot celota kvalitete in lastnosti, ki jih potrošnik zaznava. Pravilno pozicioniranje je nujno potrebno za izvedbo uspešne strategije.

Na praktično naravnanem izobraževanju o produktnem managementu lahko dobite podrobne odgovore na naslednja vprašanja, ki izhajajo iz nalog produktnega managementa:

  • Kako zbirati in analizirati tržne informacije ter informacije o konkurenci ter ugotavljanje trendov
  • Aktivnosti inoviranja obstoječih programov
  • Delo na novih programih
  • Kako podpreti prodajo pri uvajanju novi izdelkov oz. storitev, družin in linij na trg
  • Kako izvajati nadzor nad produktno skupino

Več …

Ne spreglejte tudi:

Management RAZVOJNIH oddelkov – Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

Business Case Study – Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Vitko (lean) in agilno podjetje oz. organizacija – Učinkoviti in optimizirani procesi & produktivni, inovativni in motivirani sodelavci

Sistematično usposabljanje projektnih managerjev
Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev