Perfekcionizem je zaviralec KREATIVNOSTI, je kradljivec in serijski požigalec NOVIH IDEJ

Danes se od nas pričakuje, da smo pri delu kreativni in inovativni, saj je konkurenca nepredvidljiva, tržne razmere pa negotove.

Kdo od vas oz. vaših sodelavcev je tak, da je sposoben delovati v nepredvidljivih situacijah, na nepredviden način, z drugačnimi orodji? Optimist da, perfekcionist ne!

Že razmišljanje perfekcionista in optimista je drugačno. Optimist namreč gleda, do kam je prišel, medtem ko perfekcionist gleda, do kam mora priti. In pri tem ne vidi bistva. Velikokrat do tja, kamor sam sebe prisili, da mora priti, niti ne pride, ker pač v življenju ne moremo imeti vsega pod kontrolo.

Ali je možno tak način razmišljanja in delovanja spremeniti? Da seveda!
Prvi pogoj je, da vemo, kako delujejo perfekcionisti. Saj šele, ko nekaj vemo, lahko to tudi spreminjamo.

Kako povečati kreativnost in zmanjšati perfekcionizem?
Perfekcionizem je »veščina«, ki se jo lahko »ODnaučimo«.  Mojster postanemo, če delamo vaje in izpopolnjujemo svoje znanje.

Kako razvijamo in dvignemo kreativnost in se rešimo perfekcionizma:

 • Bodimo pozorni na naše lastno razmišljanje.
  Kako to dosežemo? Uporabimo vaje sproščanja, da spodbudimo to našo čuječnost v sebi. Da hitreje sprevidimo, kje smo in kam želimo priti.
 • Vprašajte druge za mnenje.
  Zakaj? Ker nam drugi lahko pokažejo, kaj naredimo narobe in kaj prav.
 • Kreativnost zahteva širino, pozitivno naravnanost.
  Če nimamo teh lastnosti je čas, da jih pridobimo. V nasprotnem primeru lahko pride  do občutka tesnobe, depresivnosti.
 • Naj bo dovolj dobro, res samo dovolj dobro.
  Znižati svoje lastne kriterije je zelo boleče. Vendar se splača.  Ko jih znižamo, naredimo več. Pri tem pa smo posledično zato boljše volje.
 • Perfekcionist ima super ideje, jih tudi tako dojema. Zatakne pa se, ko je potrebno ideje realizirati.
  V tej fazi ima taka oseba veliko strahov, vidi težave, ne vidi rešitev. Je skeptična do tega, če bo nalogo lahko realizirala. Kako reševati tako stanje? Tako, da naredimo plan izvedbe vseh vnaprej definiranih aktivnosti, določimo roke za dokončanje nalog in razmislimo, kako bomo merili dosežene rezultate.
 • Spreminjajte cilje.
  Naj vaš cilj ne bo »perfektno«, cilj naj bo »dovolj dobro«.  Bolje, da nalogo naredite, kot da jo izpopolnjujete v nedogled. Ko jo boste naredili, vam bo že to dalo dober občutek, da je naloga narejena.
 • Bodite pri delu konsistentni in vztrajni.
  Naloga naj bo opravljena v opredeljenem roku.
 • Če smo trdi do sebe, bodo tudi ideje trde do nas in tako presahnile.
 • Dnevno namenite 10 % svojega časa kreativnosti, ne osmim uram.

Perfekcionist misli, da mora biti kreativen cel dan, da mora biti popoln cel dan. Dan naj ne bo prezahteven, ker nas že to pelje v smeri slabe volje, neproduktivnosti,  neinovativnosti.

»Perfekcionizem je strah v zelo dobrih čevljih«, je rekla Elizabeth Gilbert.

Začnimo premikati meje in pustimo za seboj stare vzorce razmišljanja, da moramo narediti vse prav, ker to ubija našo kreativnost, ker to ubija nas same, odnos drugih do nas in nas do drugih.

Avtorica:
Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster