Produktni management v sodobnem poslovno-tehnološkem okolju ter vidiki konkurenčnosti

Bliskovit razvoj trgov, nenehen tehnološki razvoj in rastoča kompleksnost izdelkov oz. storitev zahtevajo krepitev funkcije produktnega managementa.

Doseganje ciljev podjetja zahteva tudi ustvarjanje stroškovne učinkovitosti pri razvoju in trženju izdelkov oz. storitev. Ustrezna produktna strategija podjetij je v dani situaciji logičen odziv na strateški položaj podjetja v panogi. Neposredna vpetost produktnega managementa in njegov vpliv na strategijo podjetja kažeta uspehe podjetij v rasti prihodkov, ohranjanju in rasti tržnega deleža ter razvojno-tehnološke sposobnosti podjetij.

Produktni management v sodobnem poslovno-tehnološkem okolju ter vidiki konkurenčnosti - Slika1

Ustrezno zasnovan »Celoviti model produktnega managementa« zagotavlja skladnost med strategijo in operativno odličnostjo podjetja.

Produktni management v sodobnem poslovno-tehnološkem okolju ter vidiki konkurenčnosti - Slika2

Vsa podjetja si znova in znova postavljajo vprašanja:
– S katerimi izdelki uspeti na trgu?
– Kako sistematizirati aktivnosti produktnega managementa?
– Kako učinkovito obvladovati splet izdelkov oz. storitev?
– Kako doseči superiornost v menjalnih razmerjih?

Odgovore na vsa ta vprašanja in še več boste izvedeli na praktično naravnanem izobraževanju: PRODUKTNI MANAGEMENT – sodobni pristopi pri upravljanju produktov ali storitev | Vse od A do Ž za konkurenčno prednost na trgu

Ne spreglejte tudi:

Management RAZVOJNIH oddelkov | Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

Business Case Study | Kako učinkovito pripraviti “Business Case Study” – praktični nasveti za hiter prenos v prakso

Sistematično usposabljanje projektnih managerjev
Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev