Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov

Novi pristopi za uspešno dokončanje projektov

Pri IT projektih se daje poudarek na sinergijo upravljanja projektov (projektni management) in vodenja načrtovanja in razvoja informacijskih sistemov (management informacijskih sistemov). Poznavanje obojega je bistvenega pomena za uspešen zaključek projekta.

V številnih primerih, tradicionalni projektni management ni zadosten trenutni gospodarski situaciji in projektnim okoljem. Zaradi nenehnih nepredvidljivih sprememb, potrebe po hitrem odločanju in neprestanem prilagajanju, se je pojavila potreba po novih pristopih do managementa projektov. Še posebej na področju informacijskih projektov agilno vedno bolj premaguje tradicionalno, zato bomo na praktični delavnici tudi temu posvetili posebno pozornost.

TERMIN: 21. 10. 2024 (od 12:00 do 17:30)

Na praktični delavnici boste udeleženci spoznali:

 • projektni pristop k informatizaciji poslovnega procesa (projektne faze in dokumentacija),
 • življenjske cikle razvoja informacijskih sistemov,
 • načrtovanje IT projekta, informacijske varnosti in projektni načrt,
 • pristop k izvedbi IT projekta (klasični ter SCRUM in KANBAN agilni pristop),
 • programska orodja za upravljanje s projekti in sodelovanje,
 • najpogostejše razloge za neuspeh projekta.

Predavatelj strokovnjak iz prakse vam bo na praktičnem primeru pokazal kako:

 • organiziramo in načrtujemo projekt (priprava projekta),
 • vodimo in spremljamo projekt (izvajanje projekta) in
 • kako ga uspešno zaključimo.

Vabljeni vsi:

ki želite nadaljevati s projektnim managementom tudi na področju informacijskih sistemov ali se boste v prihodnje s IT projektnim managementom srečali. Vabljeni tudi vsi ostali, ki vas čaka organiziranje in vodenje projekta z namenom informatizacije poslovnih procesov in vaz zanimajo odgovori na vprašanja:

 • Kako pristopiti k informatizaciji poslovnega procesa?
 • Kateri projektni pristop izbrati in kaj lahko gre narobe?
 • Kako poskrbeti za varnost na informacijskem projektu?
 • Zakaj se informacijski projekti pogosto ne zaključijo?
 • Kako uspešno zaključiti informacijski projekt?

Ne spreglejte Akademije PROJEKTNEGA managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev.

Program

Sinergija projektnega managementa in managementa informacijskih sistemov

V uvodi boste spoznali osnove in nato v nadaljevanju ključne procese (faze) projektnega managementa v povezavi s procesi (fazami) življenjskega cikla razvoja informacijskih sistemov. Hkrati boste spoznali ključno projektno dokumentacijo, ki nastaja v posameznih fazah projekta in avtorizira zaključek vsake faze. Sklop zaključujemo s predstavitvijo okolij, ki gostujejo tak projekt in s predlogom organiziranosti projektnega pristopa v organizaciji (podjetju).

Načrtovanje in organiziranje IT projekta in varnosti

Na izbranem primeru bomo spoznali ključne cilje in dobave/izdelke IT projekta. Predstavili bomo načrtovanje IT skupaj z načrtovanjem informacijske varnosti pri načrtovanju in razvoju informacijske rešitve. Spoznali boste osnovne gradnike samega IT projektnega načrta in vpliv posameznih pristopov na projektni načrt. Tradicionalni pristop z različnimi oblikami za tiste, ki vam je bliže tradicija in agilni – prilagodljiv pristop za nove priložnosti.

Pristopi izvedbe in vodenja IT projekta

Spoznali bomo vodenje informacijskega projekta, katerega izvajanje poteka na klasičen način. Gre za realizacijo načrta projekta in ukrepanje v primeru odstopanja (incidentov, sprememb). Spoznali bomo predpostavke za agilen pristop ter agilno izvajanje in vodenje informacijskega projekta. Predstavili SCRUM in KANBAN projektni pristop. Predstavili bomo uporabo nekaterih brezplačnih orodij za načrtovanje in spremljanje projekta.

Izbrano predstavitev boste udeleženci skupaj s predavateljem dopolnili s predlogi in dobro prakso za primere udeležencev te interaktivne on-line delavnice.

 

Projektni management – teorija in praksaNe spreglejte tudi odlične knjige Projektni management – teorija in praksa. Knjiga vsebuje povzetek svetovne literature s področja obvladovanja projektov različnih vrst v različnih organizacijah. Prikazuje procese, postopke in orodja, ki se uporabljajo v praksi, ki jih avtor izdatno nadgrajuje še z nasveti iz svoje bogate prakse. Na voljo so še zadnji izvodi knjige! Več o knjigi si preberite tukaj.

Morda vas zanima tudi

Akademija projektnega managementa – sistematično usposabljanje projektnih managerjev, ki zajema 14 delavnic:

Na podlagi vaših potreb in predhodnega znanja si izobraževalni paket – niz več praktičnih delavnic lahko oblikujete sami!

Izobraževalni paketi – ob prijavi in plačilu za obisk:

 • 3 – 5 delavnic – 15 % popust
 • 6 – 8 delavnic – 20 % popust
 • 9 – 14 delavnic – 25 % popust

* Na praktičnih izobraževanjih boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI mednarodnih certifikatov, seveda pa tudi za NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo), saj so predavatelji sodelovali tudi pri pripravi nabora znanj za certificiranje.

** Vsi pooblaščeni inženirji lahko na izobraževanju Šola projektnega managementaPriprava projekta – osnova za učinkovito izvedbo in uspeh projektaEkonomika, poslovna vrednost projektov in najboljše metode za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov in Planiranje projektov in Planiranje projektov in uporaba programa MS Project, prejmete kreditne točke IZS iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

***˝Izobraževanje po meri˝ za posamezno podjetje oz. organizacijo – večmodularna bolj poglobljena in praktično naravnana usposabljanja za odlično vodenje projektov. Za več informacij pišite na naslov: ana.kordis@agencija-poti.si.

Predavatelj

Mitja Kovačič

Mitja Kovačič

je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, nato pa zaključil podiplomski specialistični študij na Fakulteti za organizacijske vede s področja organizacije in managementa informacijskih sistemov. Od leta 1987 se ukvarja z računalništvom in informatiko v zadnjih desetih letih pa z menedžmentom informacijskih sistemov in projektnim menedžmentom. Leta je opravljal tudi vodstvena dela v službi za informatiko. Vodi IT projekte informatizacije poslovnih procesov in elektronskega poslovanja. Je IPMA certificiran senior projektni manager in predava na višji šoli za informatiko. Je tudi član Slovenskega združenja za projektni menedžment.

Kotizacija

248,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 302,56 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!