Različnost plemeniti ustvarjalno interaktivnost

Različnost prinaša širino perspektivam podjetja. Prinaša več možnosti za prepoznavanje in odkrivanje novih priložnosti. Sodobni podjetnik se zaveda, da različnost ni pomembna le za nastop na trgu, temveč njeno upoštevanje veliko prispeva h graditvi ustvarjalne kulture in vedenja in da je potem na njenih temeljih mnogo lažje, hitreje in plodneje generirati zamisli, rešitve in da so procesi snovanja idej bogatejši ter zajemajo mnogo širši horizont razmišljanja.

Podjetnik si mora tako prizadevati za različnost na treh ravneh znotraj organizacije (J. Mauzy, R. Harrinam, 2003):

  • Sestavljati delovne skupine in time s člani, ki gledajo na svet z različnih perspektiv – če so delovne skupine namenoma sestavljene iz ljudi različnih pogledov, potem so njihovi rezultati veliko bolj pestri – problemi, rešitve, zamisli in ideje posegajo mnogo širše v svet priložnosti. Takšne skupine sicer ustvarjajo tudi več možnosti za konflikte, vendar kadar je prisotna produktivna miselnost, ti v bistvu ustvarjajo še več možnosti za dobre končne rezultate. Več …
  • Pospeševati različne oblike inteligence – že v fazi zaposlovanja je treba misliti na to, da bi podjetje imelo možnost oblikovati time s pestrimi miselnimi strukturami. Nekatera podjetja, ki jim manjka kadrovske različnosti, najemajo umetnike, inovatorje, mislece in podobne ljudi z drugačnim intelektom, da stimulirajo miselne procese zaposlenih tudi v drugačna miselna področja. Vse več podjetij pa se odloča za usposabljanja zaposlenih v smeri ustvarjalnega razmišljanja, saj so rezultati pokazali, da takšni, kreativno izobraženi kadri, mnogo več prispevajo k uspešnosti poslovanja. Več …
  • Oblikovati vodilne strukture na podlagi različnosti

Avtor:
dr. Andrej Pompe
Vir: Ustvarjalnost in inovativnost, knjiga avtorja dr. Pompe Andreja

Ne spreglejte tudi odličnih delavnic:

Dvig INOVATIVNOSTI | Kreativnost in Design Thinking – Kako inovativnost in kreativnost kapitalizirati? Kako dvigniti inovativni in ustvarjalni IQ?

Top SKILLS – Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

PRODUKTNI MANAGEMENT – sodobni pristopi pri upravljanju produktov ali storitev – Vse od A do Ž za konkurenčno prednost na trgu

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj – Začnite voditi in učinkovito motivirati!

Management RAZVOJNIH oddelkov – Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.