produktni-management

Konkurenca na globalnem trgu je vse večja. Podjetja so za svoj obstanek prisiljena čim bolj učinkovito in uspešno odgovarjati na izzive časa. Pri tem je za podjetje bistveno, da pravočasno zaznava spremembe v okolju in v njih prepoznava tržne priložnosti. Ključne so odločitve kako pravočasno uvajati prave ideje ter hkrati v življenjskem ciklu produkta oz. storitve skrbeti za njegov razvoj oz. »izumrtje«. Strategija razvoja na nivoju produktov oz. storitev in poslovanja mora biti v skladu z vizijo in strategijo podjetja.

TERMIN: 26. 8. 2024 (od 12. do 17.30 ure)

Pravilno zasnovani produktni management v podjetju se kaže v rasti prihodkov, ohranjanju in rasti tržnega deleža ter razvojno-tehnološki sposobnosti podjetja. Ključni pokazatelj pa je delež prihodkov iz novih (inovativnih) produktov oz. storitev upoštevajoč vse produkte oz. storitve, ki jih podjetje že ima.

Pravi produktni manager je kombinacija ciljno usmerjenega posameznika, ki želi stalno zagotavljati rast s poglobljenim vpogledom v tehnologijo ter močno empatijo do uporabnikov in strank.

Produktni management združuje vse komponente za zagotavljanje konkurenčne prednosti na trgu – tako na makro nivoju (npr. pozicioniranje v panogi, širjenje sposobnosti in zmožnosti podjetja, nevtraliziranje konkurentov), kot tudi na mikro nivoju (vpetost v proces razvoja produktov oz. storitev, izvajanje programov stroškovnega re-inženiringa, … ).

Produktni management, ki združuje na strateškem in operativnem nivoju vsa potrebna tržna, ekonomska ter tehnična znanja zagotovo ob učinkovitem izvajanju prispeva k rasti podjetja in dobička.

Na enodnevni, praktično naravnani delavnici se boste naučili:

  • kakšna je sodobna usmerjenost produktnega managementa,
  • kako upravljati življenjski cikel produkta ali storitve,
  • kakšne so strategije upravljanja produktov ali storitev,
  • kako izboljšati pretok informacij skozi proces načrtovanja novih produktov ali storitev,
  • kako skrajšati čas razvoja novega produkta ali storitve,
  • kako izbrati prave ideje pri upravljanju sprememb produkta ali storitve,
  • kako zasnovati uspešen produkt ali storitev na trgu.

Program

Življenjski cikel in uspešnost produktov ali storitev

Vpliv na produktne ali storitvene cilje, ceno in trženjsko strategijo

Ključni dogodki: predaja na trg, upravljanje produkta ali storitve in zaključek prodaje

Uporabniška izkušnja in načrt razvoja

Stik s stranko in oblikovanje izkušnje

VOC (Voice of Customer) in tehnike priotiziranja in potrjevanja rešitev

Upravljanje „back-loga“ in metode upravljanja razvoja produktov ali storitev (Kanban, DMADOV, SCRUM)

Izbor ključnega poslovnega modela

Analiza konkurence in pozicioniranje produkta ali storitve

Delavnica bo izvedena na praktičnem primeru.

Predavatelj

mag. Gašper Prevodnik,
je projektni in produktni manager. Po osnovni izobrazbi je ekonomist in magister informacijskih znanosti in je deloval predvsem v finančnem in storitvenem sektorju. V industriji pa je sodeloval/vodil številne projekte razvoja novih izdelkov, re-inženiringa izdelkov in poslovnih procesov ter transformacij poslovnih modelov podjetij. V finančnem sektorju je bi odgovoren za razvoj produktov in storitev tudi za IT področje (npr: razvoj prvih spletnih kreditov v JV regiji). Danes deluje kot samostojni svetovalec in sodeluje z različnimi ponudniki IT opreme. S končnimi strankami pa sodeluje pri uvajanju in transformaciji produktov ter sistemov.
Gašper Prevodnik ima bogate praktične izkušnjami na področju razvoja, produktnega vodenja in marketinga, vzpostavljanja distribucijskih kanalov in upravljanja življenjskih ciklov. Ukvarja se tudi z implementacijo lean rešitev v storitvenem sektorju. Njegovo poklicno in akademsko pot je oblikovala predvsem panoga, kjer se zahteva neprestano preverjanje znanja in rast podjetja v konkurenčnem okolju.

Kotizacija

238,00 € + 22%

Plačilo z DDV znaša 290,36 € in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917 pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Zgodne prijave: 10 % popust za prijavo in plačilo do 3 tedne pred izvedbo izobraževanja.
Fizične osebe: stalni 30 % popust na kotizacijo.
Ugodnosti se ne seštevajo!