Kako izkoristiti trenutne razmere za sklepanje novih poslov?

Okrepitev trga javnih naročil, dvig števila samostojnih javnih naročnikov oz. kupcev blaga, storitev in gradenj ter s tem dodatne priložnosti za gospodarstvo.

Mnogi strokovnjaki opozarjajo na negativne posledice, ki jih bodo ukrepi sprejeti v času epidemije imeli na celotno gospodarstvo, tudi napovedi UMAR se dnevno spreminjajo in kažejo neugodne kazalnike. V času krize morajo mala in srednje velika podjetja tako ravnati še bolj proaktivno in učinkovito, tj. s sklepanjem poslov, ki bodo prinesli trajnejše in dolgoročne učinke.

Danes so tako ena izmed možnosti, kako lahko navedene izredne razmere gospodarski subjekti izkoristijo sebi v prid, digitalni kanali poslovanja, kakršen je tudi spletni Portal javnih naročil. Slednji odpira vrata na trg javnih naročil, ki je edini prosto dostopen vsakomur (načelo transparentnosti), poleg tega pa v celoti poteka v elektronski obliki, kar omogoča oddaljeno poslovanje. Sedaj je torej pravi čas za vstop na trg javnih naročil!

Eden od že sprejetih protiukrepov za zagon gospodarstva, sprejet v okviru Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, je začasni dvig mejnih vrednosti za oddajo t.i. »evidenčnih javnih naročil« in začasna izključitev uporabe četrtega odstavka 66. člena ZJN-3, kar v praksi pomeni okrepitev trga javnih naročil, dvig števila samostojnih javnih naročnikov oz. kupcev blaga, storitev in gradenj ter s tem dodatne priložnosti za gospodarstvo. Takšen je bil tudi namen Vlade RS, ki je ukrep predlagala, in sicer okrepitev sodelovanja z lokalnimi ponudniki, s čimer se bo lokalnemu gospodarstvu pripomoglo k dostopu do javnih sredstev v sistemu javnega naročanja. To predstavlja izjemna priložnost, ki jo gospodarstvu, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, dajejo javna naročila in katero bi morali ponudniki v danih izrednih razmerah izkoristiti v čim večji meri.

Statistična poročila kažejo, da med glavne ovire za vstop malih in srednje velikih podjetij ali lokalno gospodarstvo na trg javnih naročil spadajo pomanjkanje časa in znanja. Današnje razmere ponujajo oboje in so enkratna priložnost za seznanitev z osnovnimi pravili in triki javnega naročanja ter vstop na trg javnih naročil. Vsaka izkušnja šteje, vsaka posamezna referenca pa je odskočna deska za nove in večje priložnosti!

Ali ste vedeli, da imajo na trgu javnih naročil ponudniki priložnost sklenitve pogodb z veljavnostjo do štirih let (npr. okvirni sporazum) ali priložnost vključitve v sisteme dinamičnega naročanja, ki lahko trajajo celo 10 let in več? Vstopite na trg javnih naročil, predstavite svoje konkurenčne prednosti ter izkoristite dane razmere za iskanje novih priložnosti in sklepanje novih poslov.

Vabljeni na on-line interaktivno delavnico JAVNO NAROČANJE za ponudnike – jedrnato od A do Ž s praktičnimi nasveti.

Avtorici:
Nina Pekolj, univ. dipl. prav.
Lara Valjavec, dipl. prav. (UN)

Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi

Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi

Posodobljena verzija v praksi izredno uporabnega in vsestranskega priročnika s področja javnega naročanja obravnava vse faze izvedbe postopka javnega naročila in odgovarja na večino vprašanj, s katerimi se pri javnih naročilih srečujejo naročniki in ponudniki.

Več o priročniku >>>