Najava novih javnih razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo do konca leta 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2020 objavilo kar nekaj novih javnih razpisov v skupni razpisani vrednosti 51,9 mio EUR.  Delni seznam vseh razpisov z okvirnim terminskim planom ter predvidenimi finančnimi sredstvi, si lahko ogledate v nadaljevanju:

NAZIV javnega razpisa Namen javnega razpisa Predvidena objava v 2020 Predvidena finančna sredstva
Eurostars Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Februar 1.500.000,00 €

2.909.900,59 €

 

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – povezava na S4 spodbujanje povezovanj podjetij z namenom nižanja tveganj vstopa na izbrani tuji trg, povezovanja kompetenc, kapacitet, prenos izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav, nižanje stroškov podjetjem in spodbujanje mednarodne aktivnosti. Povezava na SRIP-e, vsebina iz Strategije pametne specializacije. Junij 2.560.000,00 €

 

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA Omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Julij 3.000.000,00 €

 

Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2020-2021 (Procesne izboljšave 2020-2021) Izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0 September 1.500.000,00 €

 

 

Za dobro pripravo na Javne razpise in da boste svoja finančna sredstva kar najbolje izkoristili, ne spreglejte strokovnih izobraževanj. Celoten seznam najdete v koledarju izobraževanj, najbolj aktualna pa v nadaljevanju:

PRODUKTNI MANAGEMENT – sodobni pristopi pri upravljanju produktov ali storitev
Management RAZVOJNIH oddelkov
PRODUKTIVNO in INOVATIVNO delovno okolje in timsko delo
Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb po svetovno priznanem standardu (Standard for Change Management©) – sodobna orodja in agilni pristopi
Uspešna pogajanja za nemško govoreča tržišča v nemškem jeziku
Veščine za uspešna pogajanja v angleškem jeziku
Management PRODAJNIH ODDELKOV – odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh
Odlična prezentacija – ogledalo podjetja, organizacije in posameznika
Vitko (lean) in agilno 4.0 podjetje oz. organizacija
Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne sisteme
Optimizirani in učinkoviti poslovni procesi v sodobnih »lean« organizacijah
STORYTELLING – delavnica za ustvarjanje prepričljivih in uporabnih zgodb
Specifikacija zahtev za programsko opremo – od ideje do opisa
Uspešno načrtovanje, organiziranje in vodenje IT projektov
Dress For Success – za uspešen slog, ki odraža vašo unikatnost