USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOK®

Projektni timi so ena inovativnejših oblik dela in čedalje več organizacij spoznava koristi njihove uporabe. Za odražanje teh koristi v uspešno izvedenem projektu, pa potrebujemo projektnega vodjo, ki bo uspešno združeval svojo strokovnost in veščine vodenja.

Uspešni projektni managerji (vodje) imajo dobro razvito svojo lastno zrelost ter voditeljstvo, da lahko skozi svojo strokovnost, standarde in metodologije projektnega managementa zagotavljajo zavzetost in sodelovanje vseh članov projektnega tima. Da bo projekti tim na koncu uspešno izpeljal zastavljen projekt, pa mora vladati tudi dinamika medosebnih odnosov – spoštovanje, zaupanje in upoštevanje potenciala vseh članov projektnega tima.

Na področju sistemskega usposabljanja projektnih managerjev (vodij) je vodilna svetovna publikacija PMBOK® Guide in je temeljni vir za učinkovito vodenje projektov v katerikoli panogi. Izdajatelj tega vodnika je Project Management Institute (PMI), vodilno svetovno združenje na področju upravljanja projektov, programov in portfeljev, ki svojim delovanjem izboljšuje uspešnost poslovnih okolij in razvija strokovnost vodenja projektov s svetovno priznanimi standardi in certifikati.

Kako se učinkovito preobraziti iz strokovnjaka v projektnega managerja (vodjo)?

Za dobrega vodjo se vam ni potrebno odpovedati vaši strokovnosti.

Rešitev je v vašem celostnem razvoju – tako strokovnem kot osebnem, prevzemanju odgovornosti in uvajanju sprememb.

Glede na svetovno priznano metodologijo in vodnik PMBOK®, lahko na sodobni praktični delavnici: USPEŠNO VODENJE PROJEKTNIH TIMOV po svetovno priznani metodologiji in vodniku PMBOK®, razvijete vaše voditeljstvo in sposobnosti za uspešno vodenje timov.

Praktična delavnica je unikatna kombinacija svetovno priznanih strokovnih vsebin na področju projektnega managementa, razvoja voditeljstva in timskega delovanja, spoznate kako se lahko hitro in učinkovito preobrazite iz strokovnjaka v projektnega managerja (vodjo).