Nepovratne FINANČNE spodbude za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, električna vozila, infrastrukturo, ...

Eko sklad je v mesecu maju in juniju objavil kar 11 javnih pozivov. Javni pozivi so namenjeni občanom, podjetjem ter občinam. Seznam vseh, vam pošiljamo v nadaljevanju:

 • Javni poziv 76FS – P019 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije
 • Javni poziv 74UB – OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
 • Javni poziv 73SUB – sNESOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
 • Javni poziv 75SUB – EPPO19 Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo
 • Javni poziv 71SUB – SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
 • Javni poziv 67SUB – OBPO19 Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
 • Javni poziv 66SUB-EVPO19 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila
 • Javni poziv 64SUB – EVOB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
 • Javni poziv 70SUB – PP19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov
 • Javni poziv 68SUB – KV19 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
 • Javni poziv 72SUB – sNESLS19 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

Javni pozivi bodo predstavljeni tudi na naših strokovnih seminarjih, prejeli pa boste tudi znanje, da boste svoja finančna sredstva kar najbolje izkoristili

NOVA Uredba o SAMOOSKRBI z električno energijo iz obnovljivih virov energije

Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo, dopolnitve EZ in Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

*V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

PAMETNE POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA – načrtovanje, vzdrževanje in preverjanje

Vse o postavitvi in varnem delovanju pametnih polnilnih postaj, ki jih sofinancira tudi država

*V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.