Agilnost in digitalizacija

Zakaj sta agilnost in digitalizacija komercialno zlorabljeni besedi?

Agilnost je koncept, ki zahteva skrbno načrtovanje in uvajanje. Zajema prilagajanje procesov in organiziranosti, predvsem pa usposabljanje in razvoj zaposlenih z oblikovanjem ustrezne organizacijske kulture. Za agilno delovanje so potrebni usposobljeni vodje, ki dvigujejo zavzetost, vzpodbujajo sodelovanje zaposlenih, ustrezno komunicirajo in vodijo skupinsko delo, da bi dosegli točno določene rezultate.

Naloga projektnega vodje se začne izvajati že na začetku projekta. Pričakuje se, da vodja stanje preverja sproti, spremlja napredek izvajanja nalog in je pri roki kot svetovalec. Le tako lahko projekt skupaj z zaposlenimi opravi hitro in učinkovito.

V primeru uvajanja agilnosti v projektno delo je potrebno projekte že na samem začetku načrtovati z uporabo agilnih metod projektnega vodenja. Ko pa govorimo o praksi, je smiselno poudariti, da se do doseganja najboljših rezultatov pride s kombinacijo klasičnih in aginih metod projektnega vodenja. Težavnih projektov in tistih, ki zamujajo, ne moremo »reševati« z agilnostjo, lahko pa jih zaustavimo in ponovno načrtujemo.

Agilnost ne rešuje slabega načrtovanja in neuspešnega vodenja.

Ravno nasprotno – agilnost zahteva skrbno načrtovanje, usposobljene vodje in zavzete zaposlene, temu pa sledi uspešna digitalizacija. Uvajanje koncepta agilnosti je tako bazična sprememba načina razmišljanja in delovanja zaposlenih. Tudi digitalizacija sama po sebi tega problema ne rešuje, ampak ga samo “avtomatizira”.

Še več o tem si lahko preberete tukaj.