Agilnost se prične pri ljudeh

Izzivi sodobnega managementa

Zavzetost in sodelovanje zaposlenih oz. vseh deležnikov poslovnega procesa temelji na neprestani komunikaciji, usklajenosti s skupnimi cilji, motivaciji za v naprej točno določene rezultate in na zagotavljanju ustreznih kompetenc.

Za agilno delovno okolje je značilna projektna organiziranost. Organiziranost in procesi pa morajo podpirati človeško agilnost in sodelovanje. Omogočati morajo dovolj svobode za kreativno delo, hkrati pa zagotavljati okolje v katerem lahko učinkovito spremljamo doseganje ciljev in porabo virov.

Največji potencial podjetij so še vedno ljudje

Vzpostavljanje agilnega delovnega okolja se torej prične z vzpodbujanjem sodelovanja med zaposlenimi, kar pa lahko učinkovito dosežemo z razvojem ustrezne korporativne kulture in digitalizacijo poslovanja. Moderne digitalne tehnologije nam namreč omogočajo učinkovitejšo uporabo razpoložljivega znanja, spretnosti in talentov. Le-te digitalizirajo poslovne procese in elektronsko pošto nadomeščajo s socialnimi poslovnimi omrežji. Z digitalizacijo poslovanja avtomatiziramo procese in uvajamo moderna digitalna orodja.

Kljub temu pa se je potrebno zavedati, da so največji potencial podjetij še vedno ljudje. Ključ do uspeha je torej v usposobljenih in motiviranih zaposlenih, ki so ustrezno organizirani, uporabljajo moderna digitalna orodja in se zavedajo svojega potenciala.

Več si preberite še tukaj.