Lean & Agile - vemo kaj pomenita?

Osnova za učinkovito sodobno poslovanje je najprej uvajanje vitkega (Lean) poslovanja in prehod v agilno kulturo podjetja oz. organizacije.

Pa sploh vemo kaj pomeni Lean & Agile?

Vitko (Lean) poslovanje je najbolj učinkovito orodje za optimizacijo dela in je najboljša strategija za nenehni trajni napredek in izboljšave v poslovnih procesih, ne glede na področje dela in velikost podjetja oz. organizacije. Cilj vitkosti je zmanjšati napake, da se le-te ne bodo več pojavljale in bodo naše aktivnosti opravljene le enkrat in takrat odlično.

Agilno delovno okolje pa omogoča fleksibilno (so)delovanje vseh zaposlenih pri izvajanju kompleksnih nalog in s tem povečuje možnosti uspeha. Temelji na stalni komunikaciji, usklajenosti s skupnimi cilji, motivaciji za točno določene rezultate, znanju in uporabi ustreznih orodij. Agilno delovanje se prične pri ljudeh zato je prehod v agilno kulturo podjetja oz. organizacije ključnega pomena.

Kljub vedno višji stopnji avtomatizacije poslovanja in modernim tehnologijam velja, da so največji potencial podjetij še vedno ljudje. Ključ do uspeha je torej v usposobljenih in motiviranih zaposlenih, ki razumejo principe vitkega delovanja in so dovolj agilni, da jih pri svojem delu tudi upoštevajo.

Še več si lahko preberete tukaj.