Ključne koristi, ki jih prinaša specifikacija zahtev

Načrtovanje in razvoj programske opreme narekuje sistemska analiza, katere končni rezultat je dokument Specifikacija zahtev za programsko opremo. V tej fazi se srečamo z razumevanjem naročnikovega poslovnega procesa (in problema) ter z idejo delovanja računalniške aplikacije ki informacijsko podpira tak poslovni proces.

Ključne koristi, ki jih prinaša specifikacija zahtev

Specifikacija zahtev za programsko opremo v osnovi predstavlja dokumentirano naročnikovo razumevanje delovanja programske opreme in dobro je, da je ta usklajena tudi z razumevanjem načrtovalca in razvijalca. Prinaša:

  • razumljeno povratno informacijo

Specifikacija zahtev je dokument, ki naročniku jamči, da ponudnik načrtovanja in razvoja programske opreme razume problematiko, ki jo želi naročnik rešiti s to rešitvijo. Zato je dokument zapisan v naravnem jeziku, brez dvoumnosti in na obema razumljiv način.

  • razčlenitev problema na obvladljive dele

Dobra praksa organiziranosti specifikacije zahtev (standard) sama po sebi členi opis programske opreme na manjše dele. Ti so opisani na strukturiran način in jih naročnik tudi lažje obvladuje.

  • zahteve za oblikovanje

Specifikacija zahtev vsebuje opisane detajle, ki vplivajo na načrtovanje, oblikovanje in razvoj računalniške aplikacije. Ti opis naročniku pomagajo, da se pravilno načrtuje arhitektura, potrebna infrastruktura ter gradniki (moduli, storitve) programske opreme z uporabniškimi vmesniki in njihove povezave.

  • krovni dokument naročila (razpisa)

Specifikacija zahtev prinaša opis zunanjega obnašanja programske opreme, ki naročniku pomaga pri definiranju projektnih ciljev ter pogodbenih obveznosti s ponudnikom ter pri načrtovanju in izvedbi zaključnega – prevzemnega testiranja produkta.

Kako opisati zahteve za programsko opremo, pa si lahko preberete tukaj.