Vitki procesi so temelj digitalnega poslovanja ter posledično novih produktov ter osvajanja trgov

V samem bistvu vitkega poslovanja in razvoja poslovnih modelov obstajajo tri osnove. Ti so hitrost, prilagodljivost in ustvarjanje vrednosti za končno stranko. Digitalne tehnologije nam omogočajo, da s celovito transformacijo podjetja, navedene osnovne cilje razvijemo na način, da nam omogočijo razviti kvalitativne prednosti, ki zagotovijo zmožnost razviti nove potencialne prihodke podjetja.

Zgodovina razvoja poslovnih modelov dokazuje, da štiri ključne strateške prednosti omogočijo dosegati nadpovprečno dobičkonosnost – relativni tržni delež, relativna ocena kakovosti, produktivnost in investicijska intenzivnost. Slednje potrjujejo tudi novi poslovni modeli na vseh področjih ustvarjanja vrednosti, od proizvodnje do storitev. Ko preučimo te nove poslovne modele zaznamo, da v temelju spreminjajo celotno verigo ustvarjanja vrednosti.

Digitalna tehnologija je tisti dejavnik, ki omogoča razvoj poslovnih zmožnosti podjetja, na način, kjer hitrost in fleksibilnost postajata ustvarjalca dodane vrednosti podjetja.

Digitalna tehnologija razvije zmožnost podjetja, da poveča vrednost za končno stranko. Posredno razvija zmožnost ustvarjanja novih trgov, novih konkurenčnih prednosti in omogoča razvoj potencialov za nove prihodke v naslednjem desetletju.

Temelj spremembe niso le poznavanje novih digitalnih tehnologij, ampak zavedanje in striktno sledenje filozofiji doseganja vitkega poslovnega modela. Vitki poslovni model je osnova za razbitje trenutnih verig dodane vrednosti. Da bi lahko podjetja uspela razviti vitek poslovni model, ki temelji na digitalnih tehnologijah, bi morala pristopiti k agilnemu načinu uvajanja sprememb, ki temelji na uporabi principov »start-up« podjetij, ter v uporabniško izkušnjo usmerjenem pristopu.

Današnjo okolje zaznamujejo urbanizacija, visokofrekvenčna komunikacija in visoka stopnja povezljivosti.

Globalno poslovanje je v temelju vseh uspešnih poslovnih modelov. Podjetja svojo preobrazbo lahko pričnejo le, ko imajo jasno razvito vitko podlago za nadaljnje iskanje rešitev. Ključni faktorji spremembe so tako predvsem v tem, da ima podjetje jasno opredeljeno pozicioniranje na trgu, da razvija jasne produktne specifikacije, da aktivno upravlja negotovosti v razvoju modelov, da zagotavlja sodelovanje med različnimi funkcijskimi timi, ter da uporablja orodja, ki povečujejo hitrost razvoja.

Ne glede na tehnološke spremembe, imajo vsi novi razviti modeli nekaj skupnega. Skupno jim je, da razbijajo vertikalne verige dodane vrednosti, ki omogočajo pojav ločenih modelov. Integrirani silosni modeli so ogroženi. Vitkost in hitrost omogočata, da se silosi in verige razbijajo na manjše enote povezljivosti.

Ključno vprašanje tako je kako z vitko organizacijo postaviti poslovni model, ki bo v celoti izkoristil prednosti tehnologije. Digitalna tehnologija omogoča podjetjem, da danes spremenijo način organizacije dela in procesov ustvarjanja dodane vrednosti. Brez razvoja zaposlenih in brez prave zrelosti v kulturi podjetja, bodo te tehnologije le košček v mozaiku celote, celota sama pa se ne bo spremenila, in bo ostajala rigidna in počasna. Vitkost in agilnost podjetja dosežejo predvsem s kulturo vodenja, manj pa z uvedbo digitalnih tehnologij. Digitalne tehnologije omogočajo, da podjetje prilagodi svoj model poslovanja, ki postane bolj vitek in agilen, a hkrati omogoči razvoj novih potencialov prihodkov.

Digitalno tehnologijo podjetja največkrat uporabijo za povečanje produktivnosti na obstoječih trgih in produktih, redko katero podjetje pa uporabi digitalne tehnologije na način, da z njimi razvije sposobnosti, kot so hitrost in prilagodljivost, ki v celoti razbijejo obstoječe verige dodane vrednosti, in posredno ustvarijo nove trge in nove prihodke.

Več o tej tematiki boste izvedeli še tukaj.