3 koristi, ki jih prinaša sodobni produktni management

Verjetno že veste, da uspešni produktni management poveča delež prodaje in to predvsem  inovativnih produktov. Ali se tudi zavedate, da najboljša podjetja dosegajo skoraj 30 % prodaje iz produktov razvitih v zadnjih treh letih?

Produktni management se v zadnjih letih usmerja v celovit pogled na upravljanje življenjskega cikla produkta od njegovega razvoja do nadgradnje in postopnega ukinjanja.

Večina podjetji se usmerja v tri ključne cilje:

  • razvoj inovativnih produktov,
  • v zmanjšanje stroškov produkta,
  • omogočiti zbiranja pravih informacij o strankah.

Najuspešnejša podjetja združujejo v produktnem managementu celovit pogled na stranko v smislu zagotavljanja njenih potreb in oblikujejo ekipe oz. time, ki zagotavljajo doseganje takšnih ciljev, tako na razvojni kot organizacijski ravni, predvsem v smislu zmanjševanja časa za razvoj produktov.

Cilj sodobnega agilnega upravljanja produktov je povečati delež komercialno uspešnih projektov z večjim poudarkom na empatiji do stranke in jasnem ločevanju nepotrebnih lastnosti produktov, ki ovirajo razvojne kapacitete.

Ali veste, da je razlika med uspešnim produktnim managementom in povprečnim podjetjem skoraj 30 % v številu uspešno zaključenih projektov?!

Razlog je v jasni in stabilno procesno naravnani projektni logiki s povečano vključenostjo produktnih timov, ki upravljajo več funkcijske projektne time.

Ali veste, da uspešni produktni managerji proizvedejo za 25 % več komercialno uspešnih projektov?!

Razlog je v uporabi na podatkih temelječih analiz strank in njihovih potreb. Boljša empatija do stranke in razumevanje njenih potreb so temelj komercialno uspešnih produktov.

Ali veste, da so uspešnejša tista podjetja, ki svojim produktnim ekipam dovoljujejo, da se samostojno dnevno odločajo o razvoju in upravljanju produktov?!

Poslovodstvo je spodbujevalec in aktivno prispeva k oblikovanju, ni pa avtokratski odločevalec o nadaljnjih produktnih strategijah. Uporaba pravih orodij, ki omogočajo racionalno odločanje, je temelj dobrega produktnega managementa.

Vas zanima katere karakteristike skrajšujejo čas za razvoj produktov?

Vabljeni na praktično delavnico PRODUKTNI MANAGEMENT – sodobni pristopi pri upravljanju produktov ali storitev.

Avtor:
mag. Gašper Prevodnik

Ne spreglejte:

Upravljanje celovite izkušnje stranke (CX – Customer Experience) – kako zagotoviti odlične izkušnje | Razvoj in implementacija celovite izkušnje stranke

Specifikacija zahtev za programsko opremo – od ideje do opisa | Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev