Vitki procesi so temelj digitalnega poslovanja ter posledično novih produktov ter osvajanja trgov

Kaj so temelji vitkih principov. Osnovna ideja vitke filozofije je ustvarjanje največje dodane vrednosti za kupca ob hkratnem zmanjšanju porabe sredstev, časa, energije in truda. Vitki pristop stremi k razumevanju, kaj se v resnici dogaja na lokaciji, kjer je ustvarjena vrednost, s ciljem izboljšati procese, s katerimi so izdelki in storitve ustvarjene in dostavljene. Vitka filozofija spodbuja razvoj in krepitev vloge ljudi skozi reševanje problemov in gradi vodje in učinkovit sistem upravljanja. Vitko razmišljanje in praksa pomaga organizacijam, da postanejo nadpovprečno inovativna in konkurenčna, kar jim omogoča, da postanejo trajnostno usmerjena. Danes vitko poslovanje ostaja metoda, ki spodbuja razmislek o bolj učinkovitem pristopu k načinu opravljanja dela, ne glede na to, kakšen izdelek ali storitev se ustvarja, in ne glede na to kakšna je panoga ali organizacija, ki ga ustvarja. Iz vitke filozofije izhaja vrsta modernih metodologij, kot sta »agilnost« in »scrum«. Ključno je, da vitki principi omogočajo inovativnost tudi v digitalnem okolju in spodbujajo inovativno rabo ustreznih digitalnih tehnologij.

Osnova za učinkovito sodobno poslovanje je najprej uvajanje vitkega (lean) poslovanja in prehod v agilno kulturo podjetja oz. organizacije.

V vitki organizaciji, so težave priložnosti za nadgradnjo spoznanj o našem delu, in ne predstavljajo napak, ki bi jih na hitro odpravili in pometli pod preprogo. Vodje delujejo kot učitelji, ki pomagajo drugim spoznati vire težav, in prakticirajo uvajanje neprestanih izboljšav. Stremljenje k odličnosti je bistvo vitke filozofije. Fokus je v učinkovitosti, stalnih izboljšavah ter prilagodljivem pristopu. Osnova vitkih principov je poenostavljanje procesa, fleksibilnost v postavitvi procesov ter maksimiziranje hitrosti ustvarjanja toka dodane vrednosti.

Vitkost se začne pri ljudeh. Brez podpore vodij in njihovega zgleda v vsakodnevnem sledenju filozofiji bo vitko poslovanje le želja, ki pa se ne bo zasidrala v organizacijo kot njena temeljna bit in način ustvarjanja.

Več si preberite še tukaj.