Negotovost kot priložnost za spremembe in razvoj

Odgovor na dilemo soočanja z negotovostjo je AGILNOST

Gospodarsko neravnovesje in nihanje na finančnih trgih je pomenilo konec navidezno varnega poslovnega okolja. Umetno ohranjanje podjetij in navidezna stabilnost je stvar preteklosti. Soočanje z negotovostjo, prepoznavanje in izkoriščanje prednosti stanja negotovosti postaja vedno večja dilema in izziv podjetništva.

Negotovost je velikokrat razumljena kot nekaj slabega, povzroča strah in odpor.

V resnici je negotovost samo pomanjkanje informacij o dogajanju v prihodnosti kar nastaja zaradi vedno bolj spreminjajočega se okolja. Ljudje smo navajeni stalnosti in se po naravi spremembam upiramo, še posebej ker povzročajo negotovost in posledično nelagodje.

Odgovor na dilemo soočanja z negotovostjo je agilnost. Sposobnost predvidevanja, prepoznavanja in odzivanja na spremembe v okolici. Agilnost je lastnost organizmov, ki se z namenom preživetja stalno prilagajajo in razvijajo. Ali je lahko agilno delovno okolje podobno organizmu, ki je sposoben avtonomnega preživetja v poslovnem okolju? Lastniki podjetij in upravljalci si tega prav zagotovo želijo, ker imajo od tega koristi. Prav tako imajo koristi zaposleni, stranke in posledično tudi okolje.

Agilnost se prične pri ljudeh.

Stopnja agilnosti posameznika opredeljuje stopnjo agilnosti in (so)delovanja celotnega kolektiva. Za agilno delovno okolje je značilna projektna organiziranost. Predstavlja timsko delo in visok nivo komuniciranja. Delovanje agilnega delovnega in predvsem sodelovanja zaposlenih podpirajo moderne digitalne tehnologije, ki omogočajo bolšjo uporabo razpoložljivega znanja, spretnosti in talentov. Digitalizirajo procese in elektronsko pošto nadomeščajo s socialnimi poslovnimi omrežji.

Kljub modernim digitalnim orodjem velja, da so največji potencial podjetij še vedno ljudje. Ključ do uspeha je torej v usposobljenih in motiviranih zaposlenih, ki so ustrezno organizirani, uporabljajo moderna digitalna orodja in se zavedajo svojega potenciala.

Več tukaj >>>

Ne spreglejte:

Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb po svetovno priznanem standardu (Standard for Change Management©) – sodobna orodja in agilni pristopi – Uspešno reševanje problemov, ki vas bo hitro pripeljalo do pričakovanih učinkov