POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV

V prvih dveh delih predstavitve različnih matematičnih modelov smo vam predstavili:

Nadaljujemo pa s predstavitvijo tretjega modela.

3. del
Model usklajevanja interesov:
Vključiti eksperta, kupiti tehnologijo, ali razviti novo rešitev?

V tem delu se osredotočamo na odločitve, kjer so posledice odločitev nepredvidljive, odločevalec pa odgovornost prenese na eksperta.

Podjetja oz. organizacije se v času digitalizacije vse bolj specializirajo, zato se z določenimi izzivi, na katere naletijo, ne morejo soočiti zgolj z znanjem svojih zaposlenih.

Alternative so, da si pomagajo z zunanjim ekspertom, da uvedejo novo tehnologijo, ali pa da razvijejo lastno rešitev.

V pomoč si lahko izdelajo model odločanja, ki predstavi in ovrednoti interese vseh deležnikov in tako pripelje do ustrezne izbire poti reševanja izziva.

V primeru, ko bo podjetje najelo eksperta za izdelavo matematičnega modela poslovnega procesa prodaje se vodja prodaje sprašuje, koliko se splača eksperta nagraditi za implementacijo modela v njihovem poslovnem procesu. Ekspert se lahko vsebinsko poglobi v problem in porabi več časa ali pa učinkovito naredi okviren model odločitve in prihrani na času izdelave. Z modelom lahko vodja prodaje oceni, kaj so v izbranih okoliščinah racionalne odločitve eksperta in podjetja.

Tak model usklajevanja interesov je namenjen vodjem prodajnih, finančnih in proizvodnih oddelkov, ki se soočajo z odločanjem pri kompleksnih izzivih in tudi vodjem razvoja, ki iščejo kompromise med znanjem svojih razvojnikov in ponudbo na trgu.

Kako hitro in enostavno izdelati tak matematični model ter se tudi naučiti uporabiti tovrstna orodja za hitrejše in zanesljive odločitve, podkrepljeno s podatki in razumevanjem njihove kakovosti pridobite na praktično naravnanem izobraževanju Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV.

Avtor:
dr. Drago Bokal

V zadnjem članku pa bo predstavljen še naslednji matematični model:

Ne spreglejte:

Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV – Kako s čim manj viri doseči čim več?!

Organizacijski design za FIT ORGANIZACIJO – Kako oblikovati FIT organizacijo za poslovni uspeh in zadovoljne ljudi | Učinkovita orodja, da spremembe v praksi v resnici zaživijo

Management PRODAJNIH ODDELKOV – odličnost, učinkovita organizacija in vodenje za uspeh – Spoznajte ključne dejavnike in orodja za merjenje uspešnosti ter hkrati tudi zadovoljstva strank

Management RAZVOJNIH oddelkov – Management razvojnih skupin in oddelkov ima v primerjavi z drugimi skupinami kar nekaj posebnosti, ki zahtevajo drugačen pristop k delu.

PRODUKTNI MANAGEMENT – sodobni pristopi pri upravljanju produktov ali storitev – Vse od A do Ž za konkurenčno prednost na trgu