POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV (1. del)

Vsak zaposleni na odgovornem delovnem mestu se dnevno srečuje s sprejemanjem poslovnih odločitev. Nekatere odločitve so enostavne, druge zahtevne in kompleksne.

S pomočjo matematičnih modelov poslovnih odločitev intuicijo, ki jo pri odločanju tudi običajno uporabljate, podkrepite z uporabo razpoložljivih podatkov. S tem v vaše odločanje vpeljete sistematično obvladovanje tveganj odločitev.

V več nadaljevanjih vam bomo predstavili različne matematične modele, ki vam bodo v pomoč oz. so pristop k bolj ali manj kompleksnim odločitvam.

1. del
Osnovni matematični model:
Kdaj se splača vlagati čas v na podatkih osnovano odločitev?

V tem delu se osredotočamo na primer sprejemanja enostavnih odločitev, kjer so posledice predvidljive, odgovornost pa je na samem odločevalcu.

Vsi časa ne dojemamo in porabljamo enako, a vsi ga želimo izkoristiti kar najbolje. Zavedamo se, da ljudje, ki porabijo svoj čas za bolj donosno delo, zaslužijo več denarja, ljudje, ki porabijo svoj čas za vlaganje v druge, gradijo boljše odnose, ljudje, ki porabijo svoj čas za ustvarjanje fleksibilne kariere, uživajo več svobode. Ne glede na to, ali želimo več denarja, prijateljstva ali svobode, je uspeh odvisen do tega, čemu namenimo in kako preživimo svoj čas. Ker pa smo s časom omejeni, je dobro razumeti, kdaj se splača čas optimizirati in kako upravljati s kompromisi, ki pri tem nastanejo.

Predvidljiv model nam izračuna, koliko časa prihranimo glede na to, kako pogosto opravljamo nalogo. S tem najdemo količino dela oziroma časa, ki ga človek lahko posveti, da naredi nalogo učinkovitejšo, brez da bi porabil več časa za optimizacijo naloge.

Odločanje na podlagi podatkov ob optimiziranju razpoložljivih virov dobro razumejo vodje oddelkov na vseh področjih, predvsem vodje optimizacije procesov. Opažajo, da se nabor nalog veča, časa pa zmanjkuje. Odločiti se morajo, katerim nalogam dati prioriteto. Takšne odločitve imajo v podjetju veliko težo, kar vodjem predstavlja še večjo odgovornost.

Drug primer enostavnega odločanja so naprimer tudi naročniški paketi v bančni ponudbi. Najcenejši paket je za stranke, ki potrebujejo najmanj storitev, najdražji pa za tiste, ki menijo, da potrebujejo vse storitve, ki jih banka nudi po najugodnejši ceni.

Predstavljen osnovni model ne predvideva ekspertnega znanja in globine razumevanja, glede na interes pa osvetli želene prioritete in odločevalcem v podjetju pomaga pri sprejemanju pomembnih poslovnih odločitev. Po drugi strani pa model predstavi tudi izzive ustreznih, kakovostnih podatkov in njihovega ocenjevanja in nazorno ilustrira pristope k reševanju teh problemov.

Kako hitro in enostavno izdelati tako matematični model ter se tudi naučiti uporabiti tovrstna orodja za hitrejše in zanesljive odločitve, podkrepljeno s podatki in razumevanjem njihove kakovosti pridobite na praktično naravnanem izobraževanju Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV.

Avtor:
dr. Drago Bokal

V naslednjih člankih bodo predstavljeni še matematični modeli:

Ne spreglejte:

Prave POSLOVNE ODLOČITVE s pomočjo MATEMATIČNIH MODELOV – Kako s čim manj viri doseči čim več?!

Organizacijski design za FIT ORGANIZACIJO – Kako oblikovati FIT organizacijo za poslovni uspeh in zadovoljne ljudi | Učinkovita orodja, da spremembe v praksi v resnici zaživijo

V praksi učinkovit »TIME MANAGEMENT« – uspešno dosezite zastavljene cilje – Naj vam 24 ur, 1440 minut ali 86.400 sekund na dan prinese lastno izpolnitev tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju.