Zakaj vitko (lean) ni enako digitalno?

Kot so v predhodnem desetletju bili kritični dejavniki sprememb spremenjeno geopolitično ravnovesje ter množična raba Windows okolij ter vzpostavitev in množična raba interneta, tehnologija še danes omogoča standardizacijo in uporabo orodij (SOAP, XML, HTTP, XBRL) za izvedbo procesov dela in možnosti enostavnega nalaganja informacij in podatkov.

Tehnologija je v preteklem desetletju omogočila stroškovno učinkovitost s specializacijo z zunanjim izvajanjem dejavnosti, optimizacijo dobaviteljskih verig s prenosom poslovanja na cenejše lokcije ter optimizacijo distribucije ter nadgraditve ključnih storitev. Omogočila je, da so podjetja razvila specifične prednosti, ki so omogočale rast in spremembo modelov poslovanja.

Razvita tehnologija še danes močno vpliva na spemembe poslovnih modelov podjetij. K spremembi poslovnih modelov je močno vplivala možnost samostojnega sodelovanja pri usmerjanju, obdelovanju in podajanju informacij in znanj. Posameznik je lahko samostojno odločal in podajal svoja mnenja s pomočjo novih spletnih orodij. A ključni razlog za preskok je ogromen tehnološki razvoj digitalnih, mobilnih, osebnih in virtualnih orodij (prenosniki, tablice, mobilniki, NFC tehnologije, RFID tehnologije, biometrija) ter nadaljna hitra rast strežniške, omrežne in procesne moči.

Rast vpliva in pomembnosti uporabe celovitih in integriranih podatkov o strankah, tako lastnih kot zunanjih (socialna omrežja) omogoča, da je izkušnja stranke v fokusu vseh meritev, odločitev in funkcionalnosti. Splet in tehnologija zagotavljata enostavnost in preglednost ter povečano izbiro možnosti (cena, struktura produkta, kanali). Omogočata prilagodljivost ter zmožnost ustvarjanja personalizirane strukture portfelja produktov in uporabe samo-prilagodljivih in osebnih distribucijskih kanalov. A najpomembneje je, da omogočata povezovanje različnih ponudnikov, ki lahko kreirajo različne modele sodelovanja, ki še dodatno povečujejo konkurenco na trgu finančnih storitev.

Današnjo okolje zaznamujejo urbanizacija, visokofrekvenčna komunikacija in visoka stopnja povezljivosti.

Globalno poslovanje je v temelju vseh uspešnih poslovnih modelov. Avtomatiziranost odločanja omogoča personalizirano izkušnjo strank, ki socializazirajo te izkušnje na celotnem trgu. Temelj vsega je enostavnost in hitra dostopnost. Uporabniška izkušnja ustvarja nove priložnosti.

Vendar ne glede na tehnološke spremembe, imajo vsi razviti modeli nekaj skupnega. Ne glede na vrsto in obseg poslovanja se temelji razvoja poslovnih modelov ne spreminjajo. Razumevanje potreb stranke je še vedno prvi korak v vseh uspešnih poslovnih modelih. Z dodatnimi ukrepi pa so podjetja sposobna ustvariti pogoje, ki jim omogočajo razviti konkurenčno prednost in doseči pomemben relativni tržni delež na svojem trgu, ki jim omogoča dosegati nadpovprečno dobičkonosnost iz poslovanja.

Ključno vprašanje je kako z vitko organizacijo postaviti poslovni model, ki bo v celoti izkoristil prednosti tehnologije.

Ali je digitalno enako vitko? Ne glede na zapisano digitalno poslovanje ni enako vitkemu poslovanju. Digitalna tehnologija omogoča podjetjem, da pospešijo njihove procese dela, in da z večjo frekvenco obračajo obratni kapital, vendar podjetje s poslovnim modelom, katerega temelj ni vitka filozofija, in ki razvija, prodaja in dobavlja odvečne produkte in storitve oziroma odvečne funkcionalnosti in značilnosti produktov, še vedno ne bo vitko. Tako podjetje bo ne glede na to, da je uvedlo digitalne tehnologije, postalo nekonkurenčno, in njegova dobičkonosnost bo hitro postala podpovprečna. Podjetje mora najti model poslovanja, ki ne bo temeljil na starih sistemih, ampak mora prilagoditi tudi sistem delovanja kot celote. Ker digitalnost povečuje frekvenco procesov dela, pa je nujno, da podjetje razvije vitko kulturo poslovanja.

Digitalna tehnologija omogoča podjetjem, da danes spremenijo način organizacije dela in procesov ustvarjanja dodane vrednosti, vendar brez prave zrelosti v kulturi podjetja, bodo te tehnologije le košček v mozaiku celote, celota sama pa se ne bo spremenila, in bo ostajala rigidna in počasna. Vitkost in agilnost podjetja dosežejo predvsem s kulturo vodenja, manj pa z uvedbo digitalnih tehnologij. Digitalne tehnologije bodo tako kot v celotni zgodovini uvajanja novih tehnologij le nujno orodje, ki ga bodo morala podjetja uvesti v svoje procese dela. Kako bodo ta orodja podjetja uvajala, in kaj bodo pri svojem načinu obstoječega poslovanja podjetja še spremenila, pa je temelj spremembe v vitko in na digitalno prihodnost pripravljenih organizacij.

Še več si lahko preberete tukaj: http://bit.ly/2MobBsS