Sestanki - izguba časa ali dodana vrednost podjetja?

Od priprave do izvedbe

Odlični sestanki so ključni za uspeh organizacije in vodenja, le lotiti se jih je potrebno na pravi način ter zagotoviti smotrno izrabo časa in doseganje zastavljenih ciljev!

Prav tako so sestanki pomembno ogledalo vaše organizacije in njene organizacijske kulture tudi pri komuniciranju s poslovnimi partnerji.

TERMIN: 13. 12. 2023 (od 9:00 do 15:30)

Rezultati raziskav so pokazali da:

–    višje kot so ljudje po hierarhiji več časa porabijo za sestankovanje,

–    vodilni preživijo kar 75 % svojega delovnega časa na sestankih,

–    višji managerji imajo tudi po 5 ur sestankov na dan,

–    kar 70 % vodij meni, da so izguba časa,

–    kar 67 % jih pravi, da jih je iz leta v leto več.

Povzetek raziskav je tako pokazal, da neučinkoviti sestanki za posamezno podjetje oz. organizacijo predstavljajo izgubo časa, denarja, produktivnosti in tudi nižjo zavzetost zaposlenih za doseganje oz. uresničevanje nalog oz. ciljev.

Na praktično naravnani delavnici boste zato prejeli odgovore na 7 ključnih točk:

Kaj pred sestankom?

1. V katerih primerih se sploh odločiti za sestanek

2. Kako postaviti pravilne cilje za sestanek

3. Kakšno vrsto sestanka uporabiti za različne namene in cilje

4. Kakšno postavitev miz izbrati za različne namene in cilje

5. Priprava je 90% uspeha (povabilo, agenda…)

Kaj med sestankom?

6. Kako poskrbeti za odličen uvod, izvedbo in sklepni del sestanka

Kaj po sestanku?

7. Kako poskrbeti za realizacijo ciljev dorečenih na sestanku

Program

Ali sestanek sploh imeti?!

 • stroški,
 • omejitve,
 • prednosti / slabosti.

Lastnosti različnih vrst sestankov:

 • znaki dobrega sestanka,
 • znaki slabega sestanka,
 • česa ne marajo udeleženci,
 • ključni koraki, ki jih je potrebno narediti.

Vrste sestankov – glede na različne namene in cilje:

 • pričetek novega projekta,
 • informativni,
 • reševanje problemov,
 • zbiranje informacij,
 • poučni,
 • sprejemanje odločitev,
 • načrtovanje,
 • poročanje in prezentiranje,
 • drugi tipi (avdio, video, spletne konference…).

Priprava na sestanek:

 • kakšen je CILJ,
 • kdo,
 • kaj,
 • namen,
 • kdaj,
 • oprema,
 • osnovna pravila, …

Ključne vloge udeležencev sestanka:

 • vodja,
 • povezovalec,
 • zapisnikar,
 • “time keeper”,
 • “flip char keeper”,
 • nenačrtovane stvari.

Prostor za sestanek:

 • velikost skupine,
 • postavitev miz,
 • tehnologija,
 • prigrizki in odmori, …

Vabilo na sestanek – ključno pravilo

Agenda sestanka:

 • ključne točke,
 • kako prihraniti čas.

Izvedba sestanka:

 • pričetek:
 • točnost,
 • pravila,
 • kako pripraviti skupino do delovanja?
 • med sestankom:
  • vsebina,
  • udeležba,
  • organizacija,
  • motivacija udeležencev,
  • komunikacija,
   • poslušanje, spodbujanje,  interakcija, diskusija,  vprašanja,  neprimerni izrazi
 • težke situacije
  • nerazumno obnašanje udeležencev,  zamudniki, prepirljivci, skrita agenda,  strategije za reševanje konfliktov in konfliktnih situacij.
 • sklepni del sestanka:
 • pregled,
 • povzetek,
 • Q&A (vprašanja in odgovori),
 • CILJI – postavitev merljivih ciljev po SMART metodi,
 • akcijski načrt,
 • točnost!

Kaj po sestanku:

 • evalvacija,
 • spremljanje postavljenih ciljev,
 • vodenje različno nastalih situacij z vprašanji.

Predavatelj

mag. Peter Babarović
je magistriral s področja podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in sicer na temo “Kakovostno ravnanje s čustvi v podjetju”. Svoje znanje o človeških potencialih že več kot 20 let razvija tudi kot učitelj in vaditelj veščine Aikida ter več kot 5 let kot učitelj in vaditelj veščine Systema. Je avtor številnih člankov na temo uspešnega in učinkovitega vodenja, razumevanja ter razvoja lastnega potenciala. Ukvarja se z usposabljanjem, treningi in coachingi vodstvenega kadra v podjetjih.

Angažiralo ga je že preko 300 slovenskih podjetij, dve leti je deloval tudi kot trener in coach tudi v sklopu mednarodne skupine NEWAYS. Zadnja leta pa deluje kot odličen predavatelj predvsem na področjih: Učinkovito vodenje in komuniciranje, Optimalna izraba in organizacija časa, Osredotočenost in navdušenje pri delu, Moja odgovornost za uspeh. Usposabljanja vedno vključujejo tudi zavedanje pomembnosti postavljanja konstruktivnih ciljev ter s tem povezane lastne odgovornosti za sprejemanje in doseganje teh ciljev. Velik poudarek je tudi na osebnem delovanju, in organiziranosti dela. Izvaja tudi individualne coachinge in motivacijska predavanja – lasten BTI pristop za razvoj potencialov.

Kotizacija

228,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV znaša 278,16 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Fizičnim osebam nudimo 30 % popust na kotizacijo!

Dodatne ugodnosti

Za prijave in plačila do 3 tedne pred izvedbo posameznega izobraževanja, vam nudimo 10 % popust, če se prijavite kot pravna oseba in 40 % popust, če se prijavite kot fizična oseba!
Ugodnosti se ne seštevajo!