Ekonomika in poslovna vrednost projektov

Projektni manager poleg veščin projektnega managementa potrebuje tudi znanja iz področja načrtovanja in spremljanja stroškov projekta od ideje do zagotavljanja poslovnih učinkov.

Pri finančni analizi je ključni korak ocena denarnih tokov projekta z upoštevanjem oportunitetnih stroškov in zunanjih učinkov investicije. Temu pa sledi izračun nekaterih finančnih kazalnikov, ki so instrumenti finančne analize z namenom ugotavljanja uspešnosti, ocenjevanja in primerjanja.

Izračun finančnih investicijskih kazalnikov

Finančni kazalnik je instrument finančne analize, pri katerem se različni finančni podatki kombinirajo in postavljajo v smiselna razmerja z namenom ugotavljanja uspešnosti, ocenjevanja in primerjanja. Finančni kazalnik je mera s katero merimo nek aspekt podjetja (finančno stanje, uspešnost, ceno ipd.).

Delimo jih na:

  • kazalniki dobičkonosnosti
  • kazalniki likvidnosti
  • kazalniki zadolženosti (strukture financiranja)
  • kazalniki poslovne učinkovitosti in gospodarnosti ipd.

Nove projekte je potrebno skrbno načrtovati in ena izmed ključnih komponent načrtovanja je tudi finančno vrednotenje projekta. Tehnike finančne analize nam pomagajo oceniti smiselnost investicije in med sabo primerjati različne investicijske projekte.

Pri finančnem vrednotenju projektov upoštevamo naslednje finančne investicijske kazalnike:

  • Opredelitev neto denarnega toka
  • Neto sedanja vrednost (NSV) oziroma NPV)
  • Notranja stopnja donosa (IRR)
  • Koeficient donosnosti naložbe (ROI)
  • Doba povračila naložbe

Tisti, ki bi se želeli usposobiti za izdelavo poslovnega primera z oceno stroškov, prihrankov in koristi, izračun finančnih kazalnikov (NPV, IRR, ROI …), vrednotenje projekta in izdelavo proračuna projekta spremljanje in upravljanje s stroški projekta, kliknite tukaj.