Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje, ključ do konkurenčnosti

Težišče proizvodnje se vse bolj nagiba od masovne proizvodnje k proizvodnji po željah kupca, torej k naročniški oz. maloserijski proizvodnji (Slika 1). Planiranje in vodenje takšne proizvodnje je v konkurenčnih pogojih poslovanja in ob vedno bolj dinamičnemu trgu izjemnega pomena. Kratki pretočni časi naročil, visoka zanesljivost dobavnih rokov, izkoriščene kapacitete, nizke zaloge in ugoden vrednostno-časovni profil, vezan na tok vrednosti, postajajo ključni proizvodni cilji, ki jih lahko dosežemo le z ustreznim terminskim planiranjem, dodatni cilji pa se kažejo v zmanjševanju stroškov z racionalno in kontinuirano rabo delovnih sredstev, materiala in izvajalcev.

Izzivi naročniške oz. maloserijske proizvodnje
Slika 1: Izzivi naročniške oz. maloserijske proizvodnje [spletni vir]

Dinamični prihodi naročil in različna zaporedja ter obseg obdelav pri naročilih lahko povzročijo zelo neenakomerno zasedenost kapacitet, kar privede do velikega raztrosa pretočnih časov operacij in odstopanj dobavnih rokov, težave se lahko pojavijo tudi pri spremljanju in rabi zalog (Slika 2). Vpeljava konvencionalnih in modernih tehnologij, podprtih s konceptom Industrije 4.0 in trajnostne upravičenosti proizvodnje, prinaša v proizvodne procese nove izzive, ki potrebujejo sofisticirane, inovativne in revolucionarne rešitve, še posebej na področju večkriterijske optimizacije. Trend množične proizvodnje se v zadnjem času spreminja v proizvodnjo po naročilu, saj si vse več potrošnikov želi nekaj drugačnega, nekaj personaliziranega. Vpliv visoko prilagodljive proizvodnje na njeno trajnostno upravičenost skupaj z metodami matematičnega in simulacijskega modeliranja omogočajo optimizirane proizvodne sistem, ki podjetju omogočajo ekonomsko rast, socialno vključenost delovnega okolja in okoljsko upravičenost.

Tri glavna optimizacijska področja naročniške proizvodnje
Slika 2: Tri glavna optimizacijska področja naročniške proizvodnje

Avtor:
doc. dr. Robert Ojsteršek, mag. inž. meh.

Ne spreglejte pa tudi strokovnih predstavitev:

Planiranje in vodenje naročniške oz. maloserijske proizvodnje – Prilagodljivost in učinkovitost proizvodnega procesa

Izredne situacije | Preventiva, ukrepanje in obvladovanje tveganj v podjetjih oz. organizacijah in okolju | Izdelajte načrt za hitri odziv in sprejemanje pravih odločitev ob izrednih dogodkih, nesrečah, naravni ujmi, kriznih situacijah, …

Učinkovito uvajanje in obvladovanje sprememb po svetovno priznanem standardu (Standard for Change Management©) – sodobna orodja in agilni pristopi – Uspešno reševanje problemov, ki vas bo hitro pripeljalo do pričakovanih učinkov​

Šola ASSET MANAGEMENTA za sodobne proizvodne in infrastrukturne sisteme – Celovito obvladovanje celotnega življenjskega cikla strojev, opreme, naprav, nepremičnin … | Predstavitev vseh ISO, EN, TP CEN/TR, … standardov, ki so relevantni za to področje | Investicije, obratovanje in vzdrževanje

Specifikacija zahtev za programsko opremo – od ideje do opisa – Pravi način prenosa ideje o delovanju računalniške aplikacije od naročnika ali analitika k načrtovalcem in razvijalcem programskih rešitev

Metode VREDNOTENJA in IZBIRE (investicijskih) projektov – Analiza stroškov in koristi