Top veščine

Umske in telesne veščine (top skills) so tista prepotrebna osnova, ki naj bi jo imel zgrajeno vsak človek, še posebej tak, ki se ukvarja s posli. Osvojil naj bi jih tako, kot  je osvojil šofiranje avtomobila ali govorjenje tujega jezika. Gre za vzpostavljanje neke vrste avtomatizma, ki nas uspešneje vodi skozi življenjsko pot, bodisi profesionalno ali zasebno.

Takšen način vedenja pa je brez znanja o postavljanju ciljev, sposobnosti zamišljanja situacij in predmetov, upravljanju čustev in pozitivnega razmišljanja precej otežen, če že ne nemogoč.

Imeti razvite umske in telesne veščine s ciljem, da bodo te delovale pozitivno v vseh procesih, z željo, da nas bodo navdihovale za ustvarjalno reševanje problemov in kreiranju novih idej, pomeni stopati proti tistemu, čemur pravimo polje dosežkov. Polje dosežkov so točke, kjer se zbirajo vsi naši poslovni in osebni dosežki in so naš mentalni kapital in gorivo za uspešno življenjsko funkcioniranje. Večkrat, ko nam uspe stopiti vanj, bolj se oddaljujemo od polja povprečnosti, kjer je vedno »velika gneča in ti vedno nekdo diha za ovratnik«.

Svoje vedenje moramo usmeriti v AKCIJO:

  • Usmeritev na konkretne in specifične akcije

Vprašati se moramo, katere akcije moramo sprožiti, da se bomo približali cilju.

  • Razvijanje dnevnih in tedenskih ciljev

S postavljanjem dnevnih in tedenskih ciljev se bo povečala produktivnost in učinkovitost, kajti kratkoročni cilji vam kažejo pot do dolgoročnih in so tudi merilo za stopnjo doseganja dolgoročnih ciljev.

  • Bolje pričeti s težjimi cilji

Mnogi pravijo, da je bolje začeti z lažjimi cilji, da se izognemo razočaranju in občutek premikov h končnemu cilju bo večji. To drži le deloma. Prehiter začetni uspeh nas lahko pri naslednjih koraki pripelje do frustracij, zato je dobro začeti s cilji, ki so nekoliko zunaj našega dometa.

  • Cilji naj bodo jasni in pozitivni

Jasnost pomeni, ne samo vedeti kaj bomo naredili, ampak tudi kako. Pozitivnost pa pomeni, da nikoli ne uporabimo besede ne. Vaši cilji morajo biti vedno pozitivni.

  • Pomembne so kontrolne točke

Stalno odzivanje nam pomaga meriti naše delovanje – vemo ali se izboljšujemo ali slabšamo ali bi morali spremeniti to ali ono.

Kako to storiti?

Pridružite se nam na odlični praktični delavnici, kjer boste osvojili veščine, kako odreagirati, delovati in imeti odlične rezultate v situacijah, ko ste pod pritiskom in stresom: Top SKILLS – Prestopite iz polja povprečja v polje dosežkov!

Avtor: dr. Andrej Pompe