Konstruktivno sodelovanje različnih strok pri realizaciji inženirskih projektih

Vodstvena funkcija na projektu vam prinaša odgovornost, da usmerjate in vodite svoje sodelavce do uspešne realizacije zastavljenih projektov. Kadar projekt zahteva sodelovanje različnih strok, strokovnjakov na svojih področjih, pa se lahko tudi hitro pojavijo konflikti, saj vsakdo izmed njih na nastale situacije gleda iz svojega zornega kota.

V teh situacijah je za vodjo ključno poznavanje zakonitosti delovanja vsakega posameznika (strokovnjaka):

  • zakaj je takšen kot je,
  • zakaj deluje tako kot deluje in
  • s kakšnim načinom vodenja in komunikacije se lahko uspešno spreminjajo destruktivni pogledi v konstruktivne rešitve in delovanje vseh sodelujočih pri realizaciji projektov.

Za uspeh inženirskih projektov potrebujemo gorečnost in motiviranost celotnega tima in ne morebitno privilegiranost posamezne stroke, zato smo kot vodje dolžni komunicirati in sodelovati, ne z vidika pozicije moči, temveč z vidika tega, kar je dobro za uspešno realizacijo posameznega inženirskega projekta. Od tega je odvisno zadovoljstvo celotnega tima in posledično tudi uspešnost našega projekta.

Kako dosežemo ciljno vodenje in učinkovito komunikacijo?

Pomembno je, da znamo najprej navdušiti sebe in potem tudi vse ostale sodelavce na projektu, s ciljem uspešne realizacije projekta in zadovoljstva vseh sodelujočih. Projekte izvajajo ljudje, ki pa za odlično realizacijo potrebujejo seveda spodbudo, pohvalo, usmerjanje-kontrolo, včasih pa tudi grajo in kritiko.

Z znanjem in ustrezno komunikacijo – usklajevanjem različnih pogledov (zornih kotov) in poznavanjem ključnih zakonitosti delovanja vsakega posameznika lahko uspešno spreminjamo destruktivne poglede sodelujočih v konstruktivne.

Učinkovito vodenje in komunikacijo, s ciljem odlične realizacije inženirskih projektov, bomo podrobno spoznali na novi praktični delavnici: Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami nove gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja.

Avtor:
mag. Peter Babarović