Vloga in naloge projektne pisarne v podjetjih oz. organizacijah za uspešno dokončanje projektov

V današnjem poslovnem okolju je doseganje dolgoročnega uspeha odvisno od tega kako hitro in učinkovito podjetja oz. organizacije v svoje okolje implementirajo metodologije projektnega managementa.

V večini podjetij oz. organizacij se sočasno izvaja več (komercialnih) projektov tj. multiprojektno poslovanje, kjer je potrebno obvladovati več projektov hkrati, tako podjetja vse pogosteje uporabljajo projektne pisarne, ki izvajajo skupne naloge za različne projekte, ki se izvajajo v podjetju oz. organizaciji.

Projektna pisarna tako skrbi za lažje administriranje projektov, spremljanje portfelja projektov, pripravljanje poročil za vodstvo, pomoč in usmerjanje projektnih managerjev pri delu ter tudi za krepitev projektne kulture, prenos dobre prakse, izobraževanje zaposlenih in drugo.

Vse o postavitvi in učinkovitem delovanju projektne pisarne najdete tukaj.

Rezultat raziskave o vlogi projektne pisarne v podjetjih oz. organizacijah:

Sistematično usposabljanje projektnih managerjev:

Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev