Vse pomembnejša vloga projektnih pisarn v slovenski poslovni praksi

Projektna pisarna (PMO, angl. project management office) je oddelek, ki skrbi za kakovostno projektno delo in projektom prijazno organizacijsko kulturo. Ustvarja okolje, v katerem motivirani projektni timi učinkovito izvajajo projekte, ki podjetju (instituciji, agenciji, društvu, ipd.) dolgoročno prinašajo koristi.

Oblika, naloge, zaposleni in njeno organizacijsko mesto se razlikujejo glede na vrsto in velikost organizacije, število in vrste projektov ter raven projektne organizacijske kulture. Najpogosteje se pojavljajo štiri ravni PMO – administrativna, center odličnosti, managerska in strateška; prva je lahko le začasna (za potrebe podpore enega projekta), ostale so stalne. V novejšem obdobju pa se uveljavljajo tudi PMO, ki se ukvarjajo s administracijo in koordiniranjem projektov, financiranih s strani EU.

V Sloveniji smo pojavnost in vlogo PMO preverjali leta 2006 in 2020 in navdušeno ugotovili, da se vodilni managerji vse bolj zavedajo pomembnosti sistematičnega projektnega dela, kar se izraža tudi v večjem številu PMO. Leta 2006 je imelo PMO 38% v raziskavo vključenih združb (52 od 137), leta 2020 pa ob občutno večjem vzorcu že 53% (121 od 230).

Graf 1: Naloge PMO v slovenskih organizacijah

Seveda nas je zanimalo, katere naloge opravljajo in kdo so zaposleni, oboje pa prikazujemo na priloženih grafih (odstotek prikazuje delež združb, ki so navedle, da izvajajo naloge iz navedenega področja). Kot vidimo, se največ PMO ukvarja z administrativno podporo in nadzorom projektov, izrazitih razlik med nalogami leta 2006 in 2020 pa ni (nekaterih nalog v prvi raziskavi nismo preverjali). Nekoliko manj se ukvarjajo z analizami zaključenih projektov, več pa z vzgojo projektnih vodij.

Graf 2: Zaposleni v slovenskih PMO

Kot vidimo na drugem grafu, so se PMO kadrovsko okrepile, le skrbnikov projektnega informacijskega sistema je manj. Z uveljavljanjem agilnih prestopov pa so se PMO priključili tudi Scrum mojstri.

Da bi se vloga PMO v slovenskem prostoru še krepila, sta Gregor Androjna in dr. Aljaž Stare vzpostavila skupnost PROJEKTNIH PISARN ”PMO Slovenija”. Skupnost je odprta in dostopna na platformi LinkedIn, za povezovanje in sodelovanje vseh, ki delujejo v okviru projektnih pisarn, si to želijo, ali pa v drugi obliki strmijo k dvigu ravni obvladovanja projektov, njihove vrednosti, na ravni portfelja, programa ali organizacije.

Skupnost bo članom omogočala:

  • medsebojno spoznavanje, mreženje,
  • izmenjavo izkušenj,
  • medsebojno pomoč pri reševanju izzivov (strokovni forum),
  • iskanje kadrov oz. promocijo strokovnjakov / praktikov,
  • objave / deljenje strokovnih vsebin (članki, novice, gradiva…),
  • informacije o mednarodnih PMO dogodkih, združenjih in certifikatih,
  • in v prihodnosti tudi ostale dejavnosti glede na predloge članov.

Skupnost temelji na aktivnem medsebojnem sodelovanju članov, z nekaj spodbude s strani ustanoviteljev.

Pridružite se lahko na tej povezavi: https://www.linkedin.com/groups/12608473/.

Avtor:
dr. Aljaž Stare

Ne spreglejte tudi:

Projektna pisarna in zagotavljanje uspešnosti projektov v podjetjih in organizacijah – Projektna pisarna kot center odličnosti projektnega dela, v službi vodstva in projektnih vodij oz. managerjev

Šola projektnega managementa – Naučite se učinkovito voditi vse vrste projektov na primerih iz prakse

Organizacijski design za FIT ORGANIZACIJO – Kako oblikovati FIT organizacijo za poslovni uspeh in zadovoljne ljudi | Učinkovita orodja, da spremembe v praksi v resnici zaživijo

Akademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev