Učinkovita komunikacija s težavnimi strankami oz. sogovorniki

Dejstvo je, da smo si ljudje med seboj različni. Temu botrujejo v prvi vrsti prirojene dedne lastnosti, vzgoja od ranega otroštva naprej, okolje v katerem smo odraščali in v katerem živimo. Kljub temu, da se zavedamo dejstva, da smo si ljudje med seboj različni, mnogokrat ne razumemo, zakaj je nekdo drug odreagiral popolnoma drugače, kot bi v isti situaciji odreagirali sami. Dobri odnosi in učinkovita komunikacija je mnogokrat trd oreh, še posebej kadar se znajdemo v okolju, ki ga v celoti ne izbiramo sami.

Če si privatno življenje lahko krojimo po svojih zahtevah, v poslovnem okolju ni vedno tako. Tudi, če imamo to možnost, da si sodelavce izbiramo sami (npr. če smo lastnik podjetja) in vemo, da ni vedno tako, si teže izbiramo svoje poslovne partnerje (čeprav je tudi to možno). Prav gotovo pa si ne izbiramo sami denimo prodajalke v trgovini, medicinske sestre v bolnišnici, ravnatelja v šoli svojega otroka… In tudi z vsemi temi ljudmi stopamo v vsakodnevne odnose. Mnogokrat se zgodi, da se z osebami v naši bližini popolnoma »razumemo«, neredko pa se nam dogaja, da rečemo, da ne govorimo istega jezika. In res je tako.

Nekateri ljudje so že karakterno težavni in jih ne moremo spreminjati, lahko pa omilimo njihov odziv (reakcije) s pravilnim komunikacijskim pristopom. Ključno je, da definiramo meje odnosa, da smo pripravljeni priznati tudi lastne napake in da vodimo sogovornike z vprašanji, da sami spoznajo, da nimajo prav.

Za filtriranje informacij, lahko uporabite številne vrste vprašanj (odprta, zaprta, hipotetična, …). Na tak način strukturirate informacije v zaporedju, da razišče temo in da se poglobite v osrčje problema – izziva. Pomembno pa je, da sogovornikov odgovor tudi slišimo.

Za učinkovito komuniciranje je potrebno tudi znati poslušati. Strokovnjaki sposobnost spodbujanja komunikacije s ustreznim poslušanjem imenujejo aktivno poslušanje. Z aktivnim poslušanjem lahko pozitivno reagiramo na probleme ali ideje drugih, kar spodbudi odprtost pri komuniciranju in medsebojno zaupanje.

Tehnike postavljanja meja in vprašanj v različnih situacijah bodo predstavljene na praktični delavnici Učinkovita komunikacija s težavnimi strankami oz. sogovorniki – Sodobni pristopi k reševanju konfliktov.

Ne spreglejte:

Upravljanje celovite izkušnje stranke (CX – Customer Experience) – kako zagotoviti odlične izkušnje | Razvoj in implementacija celovite izkušnje stranke

Učinkovita komunikacija s težavnimi strankami oz. sogovorniki | Sodobni pristopi k reševanju konfliktov

Umetnost VODENJA SODELAVCEV s postavljanjem vprašanj | Začnite voditi in učinkovito motivirati!

POSLUŠANJE- skrivnost dobrih odnosov, rezultatov in zadovoljstva | Tehnike aktivnega poslušanja za bolj učinkovito komunikacijo in preprečevanje konfliktov tudi s prepoznavanjem govorice telesa