Organizacijska kultura je odraz sistema

Pogosto se podjetja oziroma organizacije spreminjanja ali krepitve organizacijske kulture lotevajo takrat, ko jim meritve organizacijske kulture sporočajo, da obstajajo določeni problemi. Ti problemi so lahko prisotni le v delu organizacije ali so vseobsegajoči, se nanašajo na procese, način dela, odnose ali ljudi.

Dva ključna razloga, zaradi katerih izboljševanje organizacijske kulture v praksi ne prinese učinkov, sta:

  • skok neposredno iz meritev organizacijske kulture v oblikovanje programa ali načrta za izboljšanje,
  • prepričanje, da organizacijska kultura obstaja samostojno in jo lahko neposredno spreminjamo.

Ljudje smo naučeni in skozi življenje nagrajeni za reševanje problemov. Zato včasih tudi pri vprašanju organizacijske kulture prehitro skočimo iz rezultata enkratne meritve v nabiranje ukrepov po organizaciji.

Primeri uspešnih praks dokazujejo, da je potrebno več časa posvetiti diagnostiki identificiranih problemov, razumevanju njihovega obsega, izvora in značaja. Bistveno je ugotoviti in ločiti simptome od pravih vzrokov.

Organizacijska kultura je vrsta prepričanj, vedenj in vrednot v podjetju oz. organizaciji, ki jih živijo ljudje, vendar ne izvira (izključno) iz njih, temveč jih sproža organizacijski sistem. Že znan ameriški avtor, profesor in svetovalec managementu W. Edwards Deming je učil, da 94 % problemov podjetij oz. organizacij izhaja iz njihovega sistema in le 6 % problemov izvira od ljudi. Enako je z organizacijsko kulturo, ki je odraz značilnosti posameznih organizacijskih elementov (procesi dela, sistem nagrajevanja in napredovanja, komunikacije, sodelovanja, proces razvoja, način prodaje, itd.) in njihovih medsebojnih povezav in vplivov.

S (pre)oblikovanjem celotnega sistema organizacije se ukvarja organizacijski design, ki skozi strukturiran proces oblikuje, uvaja in medsebojno usklajuje vse dele organizacije, da bo sposobna realizirati strateške cilje. Z uporabo metodologije organizacijskega designa naslavljamo tudi organizacijsko kulturo. Organizacijski design za FIT organizacijo pa predstavljamo tudi v naboru naših novih izobraževanj tukaj.

Avtorici:
Nina Langerholc Čebokli
Katarina Resnik