Pravilno zavarujte svoje pogodbene pravice in obveznosti

Pri sklepanju in izpolnjevanju pogodb ravnajte s potrebno skrbnostjo

Kako se lotiti in na kaj paziti pri sklepanju pogodb in vstopanju v različna pravna razmerja, se iz dneva v dan sprašujete mnogi, ki v podjetju sodelujete v nabavnih in prodajnih procesih in ste odgovorni tudi za sklepanje poslov.

Prav nepravilni in včasih povsem rutinski pristopi pri sklepanju pogodb in dogovorov pogosto kasneje pripeljejo do težav in sporov pri izvrševanju pogodb in se šele tedaj išče pomoč pravnikov. Seveda pa je tudi pri izpolnjevanju pogodb potrebno ravnati s potrebno skrbnostjo, da bi lahko ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti.

Več koristnih informacij in pojasnil najdete tukaj.

Strokovna izobraževanja:

Sklepanje in izpolnjevanje pogodb – ravnajte s potrebno skrbnostjo, da boste ustrezno zavarovali svoje pogodbene pravice in obveznosti.

Priprava, sklepanje in izpolnitev pogodb v nabavi – Najpogostejše pasti pri sklepanju pogodb in uporaba splošnih nabavnih pogojev

Vse o FIDIC pogodbah in primerjava s POGODBAMI V PROCESU GRADITVE po slovenski zakonodaji ter uporaba POSEBNIH GRADBENIH UZANC – priprava, vodenje in izvajanje gradbenih in investicijskih projektov

Prenos pogodbenih razmerij – cesija, asignacija, subrogacija, prevzem dolga, pristop k dolgu, prevzem izpolnitve

Odgovornost udeležencev gradnje za napake in za izpolnitev vseh obveznosti ter obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti – Vsi predpisi | Vse oblike odgovornosti in vrste obveznosti | Kazenska in odškodninska odgovornost projektantov, izvajalcev in nadzornikov za napake na objektu v času garancijske dobe in za napake v zvezi s pogodbenimi določili

PREDNOSTI in PASTI internih PRAVILNIKOV – pravila, ki olajšajo pot do cilja – kako napisati učinkovite interne pravilnike – napotki, ki niso zapisani v ZDR-ju, so pa ključni!