Perfekcionizem lahko vodi do deloholizma, le-ta do izgorelosti

Deloholizem  pomeni prisilno potrebo po nenehnem delu, ki je ni mogoče nadzorovati. To je izredno trdo delo, ki je posledica močne in nenadzorovane notranje največkrat lastne prisile, ne prisile vodij. Z delom si skuša posameznik zagotoviti potrjevanje drugih, izboljšati samovrednotenje ali pa se izogibati sramu, krivdi.

Takemu posamezniku moramo pomagati, ga odpirati, mu višati samozavest, ga ne grajati. Na napake opozarjali le z metodo »sendvič«.

Težnja po odličnosti Perfekcionizem
Visoki, vendar stvarni cilji Nestvarno visoki cilji
Zadovoljstvo ob uspehu Popolnost nedosegljiv ideal, zadovoljstvo ni mogoče
Hitro okrevanje po neuspehu Depresivnost, globoko razočaranje ob neuspehu
Zmerna raven anksioznosti in strahu Močna anksioznost in strah pred neuspehom
Sprejemanje kritike Nesprejemanje kritike

Ni torej dobro biti:

  • pretirano skrben,
  • rigiden,
  • pretirano točen,
  • varčen,
  • pedanten,
  • stalno zaposlen z delom,
  • pretirano zavrt in
  • nezmožen sprostitve.

»Svet ne nagrajuje perfekcionistov, nagrajuje tiste, ki naloge končajo«.

»Perfektni ljudje niso realni in realni ljudje niso perfektni«.

Zaradi perfekcionizma nismo produktivni. Kaj torej pomeni, da npr. delamo na projektu vendar ga ne dokončamo in pokažemo drugim, ker menimo da še ni dovolj izdelan, ne pošiljamo ponudb, ne predlagamo. Katera načela nam pomagajo pri odpravi perfekcionizma.

Pa da ne bomo samo kritizirali, perfekcionizem ni vedno slab. To je lahko tudi koristna značilnost, saj človeka motivira, da se pri doseganju ciljev resnično potrudi. Cilji so resda visoki, vendar stvarni.  Če jih človek ne doseže v celoti, sicer ni povsem zadovoljen, ni pa tesnoben in nesrečen, svojo energijo razporeja ustrezno, se ne samoizčrpava čez vse meje, zato ustrezno obvladuje tudi svoje osebno počutje in zdravje.

Kako se rešiti perfekcionizma pomeni delati na sebi in pomagati drugim, da se te »nadloge« rešimo?!

Več …

Avtorica:
Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., NLP praktik, NLP mojster

Ste perfekcionist ali deloholik?

Zmanjšajte PERFEKCIONIZEM, zvišajte PRODUKTIVNOST

Spoznajte razloge, zakaj nekdo svoje delo opravlja odlično, vendar je količina opravljenega dela premajhna