Pravna, poklicna in osebna ODGOVORNOST

Odgovornost je dolžnost ali vrlina, ki ima številne različne dimenzije:

  • Pravna odgovornost
  • Odgovornost pri vodenju ali pri izvrševanju delovnih nalog
  • Osebna odgovornost

Pravna odgovornost nam je naložena s strani oblasti in zajema subjektivno (krivdno) in objektivno odgovornost, odgovornost fizičnih in pravnih oseb, individualno in kolektivno odgovornost (solidarna, skupna odgovornost), odgovornost za kazniva dejanja (disciplinske prestopke, prekrške, kazniva dejanja), odgovornost za civilne delikte (npr. povzročitev materialne ali nematerialne škode s kršitvijo zakona), odgovornost za kršitve pravic (npr. kršitve pogodbenih obveznosti), …

Nekaj vidikov prava za vsakdanjo rabo:
Kaj storim, če sem priča kaznivemu ravnanju?

Kako ravnam, če sem priča nesreči ali sem v njej udeležen?

Kako v organizaciji nastopati zoper nad- in podrejene v primeru pravnih kršitev? Kako komunicirati s policistom, redarjem, inšpektorjem, sodnikom…?

Kako ravnam, da preprečim protipravna ravnanja v delovni organizaciji oziroma kolektivu?

Kako ravnam, da preprečim poseg v svojo in tujo zasebnost?

Kako zavarujem svoje osebne podatke in osebne podatke drugih oseb? Kako ravnam, da preprečim sklenitev slabe (prodajne, najemne, darilne itd.) pogodbe?

Kako se odzovem na kršitev pogodbe ali na poseg v svojo zasebnost? Kako ukrepam, če sem priča sovražnemu govoru, nadlegovanju ali drugačnemu nasilju?

Kako ukrepam, če sem priča spolni, rasni, verski, narodni ali drugačni diskriminaciji? Itd.

Odgovornost pri vodenju ali pri izvrševanju delovnih nalog se razlikuje glede na področja vodenja (gospodarstvo, javna uprava, šolstvo, šport, znanost, kultura, …) in vsebuje mavrično paleto možnih odločitev za ali proti. Vsekakor pa sposobnost prevzemanja odgovornosti predstavlja nujno predpostavko uspešnega vodenja, čeprav je v Sloveniji izmikanje odgovornosti relativno pogost pojav. Kot je nujna odgovornost pri vodenju je nujno tudi odgovorno opravljanje dela zaposlenih in izvrševanje nalog.

Naša pravna odgovornost, odgovornost pri vodenju ter odgovornost pri izvrševanju nalog imajo velik pomen tudi za našo osebno, moralno odgovornost, ki si jo nalagamo sami. Nikoli pa odgovornosti ne moremo resnično ubežati. Je nujni del našega življenja. Vedno znova moramo zase, za nekatere druge ljudi ter za svoje stvari in ravnanja prevzeti odgovornost, pa naj gre za naše zdravje, vzgojo otrok, pomoč bližnjim, lastno premoženje, udeležbo v cestnem prometu, plačilo davščin ali za naša ravnanja na delovnem mestu in v družbi nasploh.

Toda kaj je v resnici odgovornost?

Kdaj, kako in zakaj sploh biti odgovoren?

Ali ima odgovornost zgolj površinski pravni, običajni ali politični pomen, ali pa ima tudi globlji življenjski smisel, ker nas osebnostno krepi in usmerja na poti samorazvoja?

Več …

Ne spreglejte tudi strokovnega seminarja: Pravna, poklicna in osebna ODGOVORNOST – Oblike pravne odgovornosti, odgovornosti pri vodenju in opravljanju delovnih nalog