Nekaj NE-jev pri spletnem komuniciranju

Že na začetku razvoja interneta in elektronske pošte so nastala določena pravila lepega vedenja pri uporabi tovrstnega sporočanja, torej bonton elektronskega sporazumevanja, ki ga imenujemo tudi omrežni bonton oziroma netiketa. V nadaljevanju boste našli nekaj NE-jev, ki se jim je potrebno izogniti.

Ne pišimo besed z velikimi tiskanimi črkami

Pri pisanju ne uporabljajmo samo velikih tiskanih črk v besedi, saj te izražajo krik, vpitje. Velike črke uporabljajmo res le v skrajnem primeru in omejenem obsegu, npr. za poudarjanje zelo pomembnega dela besedila. A še vedno je vljudnejše namesto velikih črk uporabiti okrepljeni oziroma odebeljani tisk. Omenjeno pravilo velja tako za elektronsko dopisovanje kot klasično pisanje dopisov.

Ne odgovorimo na elektronsko pošto, ko smo razburjeni

Če ste kdaj v dilemi, ali bi sporočilo red odposlali (ko gre za zahtevnejše zadeve, morda napisane v posebnem čustvene stanju) se testirajte. Vprašajte se, ali bi isto vsebino naslovniku lahko povedali tudi neposredno tudi v živo. Če je odgovor negativen, potem sporočilo izbrišite ali ga shranite med osnutke in kasneje pošljite z dodanim prijaznejšim tonom.

Neprimeren samodejni odgovor v primeru odsotnosti

Spoštovani,
sporočam vam, da sem na več kot zasluženem dopustu na Havajih. Zato vaše pošte ne bom bral. Javite se čez en mesec.
Pozdravček
M. Zoran

V poslovnem okolju je priporočljivo oziroma v skladu s poslovnim bontonom, da v času odsotnosti z delovnega mesta naš elektronski naslov oziroma nabiralnik ne ostane nem. To pomeni, da napišemo krajše sporočilo o odsotnosti, ki ga bo pošiljatelj sporočila na naš naslov prejel kot odzivno sporočilo oziroma samodejni odgovor. Sporočilo naj bo kratko, vsebuje naj osnovne podatke. Sporočilo naj bo uradno, kar pomeni tudi, da ne napišemo natančno, zakaj ne bomo v določenem obdobju brali sporočil.

Več …

Avtorica:
Irena Potočar Papež
Vir: Jezikovna odličnost, knjiga avtorice Irene Potočar Papež

Ne spreglejte tudi:

eBONTON od A do Ž – Pravila in priporočila obnašanja in komuniciranja na spletnih sestankih, konferencah, seminarjih, …