Netiketa

V sodobnem poslovnem sporočanju je t.i. elektronska pošta sestavni del vsakdana v vseh delovnih okoljih.

Tako kot v običajnem okolju pri vsakodnevnem komuniciranju z ljudmi je poleg pravnih zakonov, ki predpisujejo, kaj je dovoljeno in kaj ne, tudi na interentu treba upoštevati določena pravila vedenja in nenapisane norme, če želimo, da bo komunikacija z drugimi uporabniki potekala nemoteno in na sporodbni poslovni ravni.

Pod okrilje netikete spadajo pravila lepega vedenja na internetu oziroma svetovnem spletu, še posebno pri komuniciranju po e-pošti. Uporablja se tudi besedna zveza omrežni bonton.

Omrežni bonton (netiquette network etiquette) je zbirka pravil za vzdrževanje dobrega omrežnega okolja, tj. dobrega tehničnega okolja, v katerem vse deluje učinkovito, in urejenega socialnega okolja, v katerem lahko ljudje uspešno delajo. To je razmeroma nova ˝veda˝. Ravno zato je še marsikaj širšemu krogu uporabnikov neznano ali manj (po)znano. Kot uporabniki moramo poznati vsaj osnovna pravila in se zavedati, da ima tovrstno sporazumevanje velik in pomemben vpliv nanaslovnika oziroma ostale uporabnike.

Tudi pri netiketi veljajo – tako kot splošno na področju poslovnega bontona – pravila obnašanja, prinaša pa nam tako prednosti in slabosti.

Prednosti netikete:

 • hitrost (omogoča hitro obveščanje),
 • odzivnost,
 • cenovna ugodnost,
 • enostavna možnost arhiviranja,
 • preglednost,
 • zanesljivost,
 • dostopnost ne glede na fizično in časovno oddaljenost,
 • praktičnost,
 • pestrost,
 • vzpostavlja okolje za delitev in izmenjavo znanja,
 • okoljevarstvena ozaveščenost …

Pomanjkljivosti netikete:

 • vprašljiva zasebnost,
 • morebitne tehnične okvare,
 • virusi,
 • neželena pošta,
 • neredno odpiranje pošte …

Pri netiketi moramo spoštovati določena načela, na kratko si poglejmo načelo verodostojnosti: pri pisanju bodimo verodostojni, kar je sicer povezano tudi z natančnostjo. Pišimo le o tistem, kar dobro poznamo. Pri tem ne prirejajmo podatkov, pišimo razumjlivo. Podatki morajo biti preverljivi. Tudi s tem si ustvarimo gled pri poslovnem partnerju oziroma stranki. Vsa načela, ki jih moramo upoštevati pri netiketi, pa si lahko preberete tukaj.

Uporabljajmo čarobni besedi hvala in prosim. Ko npr. zaprosimo pri internem ali zunanjem sporočanju po elektronski pošti za določen podatek, pojasnilo …, se po prejetju zahvalimo vsaj z besedico hvala. To nam ne vzame veliko časa, veliko pa pove o našem značaju, poznavanju bontona in poslovni (ne)odličnosti).

Več …

Avtorica:
Irena Potočar Papež
Vir: Jezikovna odličnost, knjiga avtorice Irene Potočar Papež

Ne spreglejte tudi:

eBONTON od A do Ž – Pravila in priporočila obnašanja in komuniciranja na spletnih sestankih, konferencah, seminarjih, …