Organizacijski design za FIT ORGANIZACIJO

Pristopi in uspešnost izvedbe organizacijskih sprememb v podjetjih oz. organizacijah za dolgoročni uspeh

Če se organizacije svojega (pre)oblikovanja lotijo na strukturiran in celosten način, se na eni strani močno zmanjša tveganje za negativne učinke, kot so na primer zmanjšana zavzetost, odhodi zaposlenih, upad produktivnosti, … in okrepijo večplastni pozitivni učinki, ki poleg izboljšanih številčnih kazalnikov prinesejo tudi večje zaupanje, sodelovanje med ekipami in organizacijskimi enotami, produciranje in uresničitev novih idej in še mnogo drugih.

Organizacijski design je strokovna disciplina in metodološki okvir, ki skozi strukturiran proces oblikuje, uvaja in medsebojno usklajuje vse dele organizacije s ciljem zagotovitve sposobnosti in kapacitete za realizacijo strateških ciljev posameznega podjetja ali javne institucije. V središču pozornosti so organizacijski sistemi, organizacijska struktura, procesi, informacijski tokovi, vloge in sistemi spodbud. Prihodek in dobiček sta posledica dobrega delovanja sistema.

Trendi organizacijske znanosti poudarjajo spremembo tradicionalne paradigme oblikovanja in upravljanja organizacij, začenši z zavedanjem, da organizacije niso mehanizmi za ustvarjanje dobička s koriščenjem človeških virov, temveč instrument, ki ga je treba oblikovati tako, da zaposlenim omogoča, da ustvarjajo in izrazijo svoj polni potencial.

Ena ključnih nalog in odgovornosti vodij in managerjev je prepoznati pomembne sistemske povezave v organizaciji, jih resnično razumeti, ločiti simptome od centralnih problemov, oblikovati prave intervencije za rešitev izzivov, brez sprožitve (preveč) negativnih učinkov, ki bi sprožili nove probleme.

Operativni model delovanja organizacije z internimi pravili, sistemi nagrajevanja, oblikovanimi vlogami in procesi ključno vplivajo na ljudi. Vsi elementi organizacijskega sistema delujejo kot spremenljivke, ki vplivajo druga na drugo. Sprememba enega elementa vpliva na spremembo pri drugih elementih, pri čemer lahko učinki prihajajo z zamikom ali ojačani zaradi dodatnih vplivov iz drugih delov sistema.

V praksi se zavedanje in potreba po »fit« organizacijah povečuje, odločevalci se vedno bolj zavedajo, da poslovni model lahko prinese le polovico uspeha in da dolgoročen uspeh lahko zagotavlja le trajnostno oblikovan organizacijski sistem s sposobnimi, motiviranimi in produktivnimi ljudmi.

Kako oblikovati FIT organizacijo za dolgoročni poslovni uspeh izveste tukaj.