Učinkovitost sestankov in doseganje ciljev za uspešno realizacijo inženirskih projektov

Za uspešno realizacijo projekta je ključno usklajevanje vseh udeleženih strokovnjakov in članov tima na projektu. V ta namen so sestanki neizogibni. Praksa pa žal kaže takšno resničnost, da večina sestankov ni vodena tako kot bi lahko bila oziroma bi morala biti. Vse več kot se ukvarjamo z vodenjem vse več imamo sestankov.

Cilj vsakega sestanka bi moral biti jasen in postavljen po metodi SMART (»specific, measurable, atractive, realistic in time schedule«). Vsakdo od udeležencev, ki dobi vabilo na sestanek bi moral že z naslova sestanka razbrati kaj je CILJ sestanka. Poleg vabila na sestanek bi morala biti priložena agenda s časovnico in kar je ključno: dobra priprava vsakega udeleženca za sestanek.

Samo na takšen način lahko zagotovimo, da bodo sestanki hitri in učinkoviti ter bodo vodili tudi projekt k zastavljenemu cilju.

Da bolje razjasnimo pomen časa pri sestankih za realizacijo projektov si lahko pogledamo naslednji primer:

V kolikor ljudje zamujajo na sestanek ali pa na sestanku iščejo in pripravljajo stvari si lahko predstavljate sledečo formulo:

  • »Samo 5 min, da tole najdem« = 5 min x število udeležencev na sestanku (recimo 10) = 50 min, ki jih mora organizacija plačati

Več boste izvedeli na novi praktični delavnici: Odlična realizacija inženirskih projektov v skladu s smernicami nove gradbene zakonodaje in integralnega projektiranja.

Avtor:
mag. Peter Babarović